Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De Wassing (Woedoe)

Hieronder kun je informatie vinden over el woedoe oftwel de wassing. Kies hieronder uit de lijst een onderwerp om er meer over te lezen.

Inleiding
Vrijwillige handelingen tijdens de woedoe
Zaken die de kleine wassing ongeldig maken
Wat mag een ritueel onreine persoon niet?


Inleiding
Naar boven

In de Islam is Woedoe, ook wel kleine wassing genoemd, de belangrijkste voorwaarde voor het verrichten van het gebed. Met het oog op haar grote verdienste en vitale betekenis, is ze door de Heilige Qor'aan zelfs verplicht gesteld.

"O gij, die Gelooft, wanneer gij u opstelt tot de Salaat, wast dan uw gezichten en uw handen tot aan de ellebogen en wrijft over uw hoofden en uw voeten tot aan de enkels." (Surah 5: Ayah 6)

Verteld wordt dat de Heilige Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam het volgende heeft gezegd: "Op de Dag des Oordeels zal ik mijn volgelingen herkennen aan hun gelaat, handen en voeten, die dankzij de Woedoe zullen stralen."

Bij een andere gelegenheid zei Hij Sallalahu 'alaihi wasalam:

'Voor degene, die op de voorgeschreven wijze Woedoe verricht en daarna de kaliema: "Ashadou an La-ilaha Illallah wa ashadou ana Muhammadan Abdouhou wa Rasoulouhou" (ik. getuig dat er geen god is dan Allah en Mohammed Zijn Dienaar en Profeet is) reciteert, zullen alle acht poorten van het Paradijs zich openen, zodat hij mag binnentreden door de poort die hij wenst"

Men vertelt eveneens dat Hij Sallalahu 'alaihi wasalam het volgende heeft gezegd:

"Van degene, die Woedoe op de juiste wijze verricht, worden alle kleine zonden weggewassen, de zonden van al zijn ledematen worden kwijtgescholden en hij wordt in het Hiernamaals in rang verheven." [Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim].

Bij een andere gelegenheid zei Hij Sallalahu 'alaihi wasalam:

"Woedoe is het symbool van het ware Geloof"

Hij Sallalahu 'alaihi wasalam maakte toen de volgende opmerking:

"Blijft standvastig op de Rechte Weg….. en denk erom dat het verrichten van het Gebed het beste van alle daden is en dat alleen de ware Gelovige zijn Woedoe op de juiste wijze kan verrichten." [Al Mowattah en Ibn Maadjah]


Vrijwillige handelingen tijdens de woedoe
Naar boven
 1. Het behoort tot de Soennah van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam alvorens de kleine wassing te verrichten zijn tanden te poetsen met siwak (een stukje van een tak dat in Saoedi Arabië groeit en reinigende stoffen bevat). Het is voor een moslim beter om deze Soennah van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam te volgen. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalamheeft gezegd:


  "Als ik mijn gemeenschap niet iets zou opleggen wat zij niet zouden kunnen verdragen, dan zou ik ze bevelen om bij elke kleine wassing gebruik te maken van siwak." (Overgeleverd door Ah’mad en goed gewalifcieerd door Al Albaanie in Al-irawaa-e (70))

 2. Het behoort tot de Soennah van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam, dat de moslim zijn handen drie maal wast voordat hij aan de kleine wassing begint, (zie ook leer de wassing stap 2) tenzij hij net is ontwaakt dan is hij verplicht om zijn handen drie maal te wassen alvorens hij aan zijn kleine wassing begint. Omdat het mogelijk is dat er iets onreins aan zijn handen zit zonder dat hij dit weet. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:


  "Als één van jullie ontwaakt uit zijn slaap, laat hem niet zijn hand in de emmer (gevuld met water dat gebruikt wordt om de kleine wassing te verrichten) dompelen voordat hij ze drie maal wast, hij weet niet waar zijn hand tijdens zijn slaap was." (Overgeleverd door Moesliem)

 3. Het behoort ook tot de Soennah van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam om te overdrijven in het opsnuiven van water (zie ook leer de wassing stap 4)

 4. Het is ook een Soennah van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam dat de moslim tijdens het wassen van zijn gezicht zijn baard vochtig maakt met zijn vingers wanneer deze groot is (zie ook leer de wassing stap 5)

 5. De moslim dient tijdens het wassen van zijn handen en voeten tussen zijn vingers en tenen te wassen. De boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

  "En tussen de vingers en tenen wassen." (Overgeleverd door Aboe Daawoed en is goed gekwalificeerd door Al Albaani in sah´ih´ Abie Daawoed (629))

 6. De moslim dient tijdens zijn kleine wassing te beginnen met zijn rechter ledematen. Bijvoorbeeld dat men begint met het wassen van de rechterhand en dan pas de linkerhand en de rechter voet voor de linker voet etc...

 7. Het behoort tot de Soennah van de boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam, dat de moslim alle ledematen (die tijdens de woedoo-e gewassen dienen te worden) in de kleine wassing of twee of drie keer wast en niet meer dan drie keer. Dus alle ledematen drie keer wassen of alle ledematen twee keer wassen. Let wel, er dient echter niet meer dan één keer over het hoofd met natte handen te worden geveegd.

 8. Tot de Soennah van de boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam behoort ook dat de moslim niet hoort te verspillen in het gebruik van water bedoeld voor de kleine wassing. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam waste zijn ledematen drie maal en zei:

  "Wie er meer aan toevoegt, heeft het slecht gedaan en begaat onrecht." (Overgeleverd door Aboe Daawoed en is goed gekwalificeerd door Al- Albaanie in Sah’ih’ Abie Daawoed (123))

Zaken die de kleine wassing ongeldig maken
Naar boven

De kleine wassing van een moslim wordt ongeldig gemaakt door het volgende:

 1. Ontlasting of urine.

 2. Windjes.

 3. Na een ‘stilstand van de mentale activiteit’ door gekte, bewusteloosheid, bedwelming of een diepe slaap waarbij hij niet voelt wat er uit zijn natuurlijke openingen vrijkomt. Een lichte slaap waarbij er geen sprake is van ‘stilstand van de mentale activiteit’ maakt de wassing niet ongeldig.

 4. Het aanraken van het geslachtsdeel, het maakt hierbij niet uit of het een eigen geslachtsdeel is of van een ander. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

  "Wie zijn geslachtsdeel aanraakt laat hem de kleine wassing doen." (Overgeleverd door Ibn Maadjah en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Al-irwaa-e (117))

 5. Het eten van kamelenvlees.
  De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam werd gevraagd:

  "Moeten we de kleine wassing doen als wij kamelenvlees hebben gegeten?" Hij antwoordde: "ja." (Overgeleverd door Moesliem)

Het eten van de maag, lever, vet, nieren of darmen van een kameel maakt de wassing ongeldig, omdat het te vergelijken is met het vlees van een kameel.

Echter het drinken van kamelenmelk maakt de wassing niet ongeldig.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft mensen bevolen om de kamelenmelk te drinken van de kamelen die afkomstig zijn van de liefdadigheid die moslims geven, behoren en heeft ze niet bevolen om hun wassing opnieuw te doen. (Overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem)

Voor de zekerheid moet men ook de kleine wassing doen als men de soep (saus) drinkt dat gemaakt is van kamelenvlees.


Wat mag een ritueel onreine persoon niet?
Naar boven

Als een moslim in een staat van rituele onreinheid verkeert (moeh’dath) dan is het volgende verboden voor hem:

 1. Het aanraken van de edele Koran.

  De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft in zijn brief aan de mensen van Jemen gezegd: "De Koran mag alleen door een reine persoon geraakt worden." (Overgeleverd door Ad-daaraqoetne en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Al-irwaa-e (122))

 2. Het gebed verrichten. Het is verboden voor degene die in rituele onreinheid verkeert om te bidden totdat hij de wassing verricht.

  De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

  "Allah accepteert geen gebed zonder reinheid". (Overgeleverd door Moesliem)

  Voor degene die in een staat van rituele onreinheid verkeert mag echter wel de Soedjoed At-tielaawah (dit is een Soedjoed die een moslim dient te verrichten bij het horen van bepaalde verzen) of Soedjoed van Shoekr (Soedjoed dank aan Allah voor het plaatsen van een gebeurtenis), omdat het hier niet om een gebed gaat. Het is wel aanbevolen om de kleine wassing te verrichten alvorens deze Soedjoed te doen.

 3. Tawaaf (rondlopen om de ka’ba). Het is voor iemand die in een staat van rituele onreinheid verkeert niet toegestaan om tawaaf te doen totdat hij de wassing verricht heeft.

  De profeet heeft gezegd:


  "De tawaaf is een gebed". (Overgeleverd door At-tiermiedie en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Al-irwaa-e (121))

  En daarnaast is het ook, omdat de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam de kleine wassing heeft verricht voordat hij de tawaaf ging doen. (Overgeleverd door Boekhaarie & Moesliem)

naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron artikel
www.al-islaam.com

Meer info
Bekijk voor meer informatie omtrent deze onderwerpen ook eens Archief en de Links

Advertentie
Koran van kaft tot kaft
Koran lezen in 4 dagen

Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004