Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Leer de Wassing

Naar voorbeeld van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zal hieronder uitgelegd worden hoe de woedoe oftwel de kleine wassing verricht moet worden. Kies hieronder de gewenste stap om erheen te gaan.

Istindja

Stap 1: De intentie
Stap 2: Handen wassen
Stap 3: Mond wassen
Stap 4: Neus wassen
Stap 5: Gezicht wassen
Stap 6: Armen wassen
Stap 7: Hoofd bevochtigen
Stap 8: Oren wassen
Stap 9: Voeten wassen
Stap 10: Na afloop van el Woedoe

Aandachtspunten


Istindja
Naar boven

Voordat men de Woedoe kan verrichten, moeten de plekken waaruit onreinheid (ontlasting, urine) komt gereinigd worden. Men reinigt zich met de linkerhand en gebruikt hiervoor water. Als blijkt dat er nog druppels urine uit het lichaam komen (nadat men naar de w.c. is geweest en de nodige plekken gereinigd heeft ), moet de istindja herhaald worden, voordat de rituele wassing verricht kan worden.

Het is geen voorwaarde voor de wassing om je geslachtsdelen (voor- en achterkant) te wassen, omdat het wassen van je geslachtsdelen dient te geschieden na het urineren of ontlasten. Dit heeft niets te maken met de kleine wassing.


Stap 1: De intentie
Naar boven
Eerst maakt men de intentie (voornemen van gehoorzaamheid aan de wil van Allah) daarna wordt het volgende uitgesproken:

Bismillah
(In naam van Allah)

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:
"De woedoe (kleine wassing) zal niet geaccepteerd worden (van degene) die de naam van Allah (hierop) niet noemt." (Overgeleverd door Ahmad en goed gekwalificeerd door Al-Albaani in Al-irwaa-e)

En indien hij vergeet "Bismillah" te zeggen alvorens aan de woedoe te beginnen, dan zal het hem niet kwalijk worden genomen.


Stap 2: Handen wassen
Naar boven
Het behoort tot de Soennah van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam om de handen drie maal te wassen alvorens te beginnen met de kleine wassing.

Stap 3: Mond wassen
Naar boven
Men neemt een handjevol water in de rechterhand. Vervolgens vult men de mond met een gedeelte van dit water. En dient men zijn mond te spoelen door het water in de mond van de ene naar de andere kant te laten gaan en dan vervolgens uit te spugen.

Stap 4: Neus wassen
Naar boven
Daarna worden drie keer de neusgaten gewassen. Dit doet men door het water naar binnen te snuiven en vervolgens weer naar buiten te snuiten.

Het is aan te raden dat men overdrijft in het opsnuiven (met kracht opsnuift), behalve als men vast dan dient men niet te overdrijven uit vrees dat het water via de neusholte naar binnen gaat.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:
"En overdrijf bij het opsnuiven, behalve als je vast." (Overgeleverd door Aboe Dawoed en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Sah’ih’ Aboe Daawoed (629))

Stap 5: Gezicht wassen
Naar boven
Daarna wordt het gezicht drie maal gewassen. Het gezicht omvat het voorhoofd tot je kin en tot aan je oor.

In het geval van een baard: als het haar licht is, dan is het verplicht om het te wassen (inclusief de huid waar het aan groeit). En als het veel haar betreft, dan is het ook verplicht om het zichtbare ervan te wassen. Het is aangeraden om het haar op het gezicht vochtig te maken met de vingers.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam wreef zijn baard bij de kleine wassing. (Overgeleverd door Aboe Daawoed en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Al-ierwaa-e (92))

Stap 6: Armen wassen
Naar boven
Daarna worden de armen tot aan de ellebogen drie maal gewassen. Hierbij wordt begonnen met de rechterarm.

Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt:
"En uw handen tot aan de ellebogen." (Hoofdstuk Al-maa-ieda, vers 6)

Stap 7: Hoofd bevochtigen
Naar boven
Daarna wordt met de palmen van beide hand het hoofd bevochtigd. Dit moet worden gedaan vanaf het begin van het haar aan de voorzijde tot aan het haar in de nek aan de achterzijde. Vervolgens maakt men dezelfde beweging terug van de nek naar de voorkant.

Stap 8: Oren wassen
Naar boven
Vervolgens reinigt men de oren drie maal met wat er over is aan vocht (dat van het vegen over het hoofd is gebleven) op de handen. Met de wijsvinger wordt de binnenkant van het oor gereinigd. Hierna wrijft men met de duim één keer, van onder naar boven over de achterkant van het oor.

Stap 9: Voeten wassen
Naar boven
Tenslotte wast men drie maal de voeten tot aan de enkels. Hierbij wordt ook weer begonnen met de de rechter voet. Het is ook verplicht de enkels te wassen.

Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zegt:
"En uw voeten tot aan uw enkels." (Hoofdstuk Al-maa-iedah, vers 6)

Stap 10: Na afloop van el Woedoe
Naar boven
Aan het einde van de kleine wassing zegt men:

"Ash-hadoe allaa ilaaha iella laah wah’dahoe laa sharieka lahoe wa ash- hadoe anna Moeh’ammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh.
"Ik getuig dat er geen andere God is dan Allah. Hij is de Enige, Hij heeft geen deelgenoten en dat Mohammed zijn dienaar en profeet is.") [Overgeleverd door Moesliem]


Allaahoema dj’alnie miena t-tawaabiena wa dj’alnie miena lmoetahhierien."

"Allah, laat mij behoren tot degenen, die berouw tonen en zich reinigen." (Overgeleverd door Tiermiedie en is goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Al-iraaw-e (96))


Het is een plicht voor degene die de kleine wassing verricht om zijn ledematen in deze volgorde te doen. En men dient het wassen van de daarop volgende ledemaat niet te vertragen; zodanig dat de vorige ledemaat droog is.

Het is toegestaan voor degene die de kleine wassing verricht zijn ledematen achteraf te drogen.

Aandachtspunten
Naar boven

Hieronder volgen een aantal aandachtspunten waaraan je moet denken wanneer je el woedoe wilt verrichten

  • Het is aan te raden om een emmertje te gebruiken om el woedoe te verrichten. Het is namelijk ongeoorloofd veel water te verspillen tijdens el woedoe. De Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam verrichte de woedoe met slechts een bekertje water.

naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron artikel
www.al-islaam.com

Meer info
Bekijk voor meer informatie omtrent deze onderwerpen ook eens Archief en de Links

Advertentie
Koran van kaft tot kaft
Koran lezen in 4 dagen

Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004