Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De Ghusul (grote wassing)

Allah de Verhevene heeft gezegd:

"Indien jullie Djoenoeb zijn, reinigt jullie dan."
(Koran: Al Ma'idah, 6e ayah)


Djoenoeb is een toestand van rituele onreinheid, die bijvoorbeeld ontstaan door het hebben van geslachtsgemeenschap, zaadlozing, menstruatie en door bloedingen na zwangerschap (Nifas)

“En zij vragen jou over de menstruatie (haid). Zeg:" Dat is een onreinheid, vermijdt daarom (sexueel contact met) de vrouwen gedurende de ongesteldheid. En nadert hen niet totdat zij rein zijn. wanneer zij zich dan gereinigd hebben, dan mogen jullie tot hen komen, zoals Allah jullie bevolen heeft. Voorwaar, Allah heeft de berouwvollen lief en Hij heeft hen lief die zich reinigen”
(Vertaling van Al Baqarah, 2:222)


Wanneer dient de Ghusul verricht te worden?
Naar boven
 1. Zaadlozing: Tijdens de slaap of wanneer men wakker is die door lusten is veroorzaakt.

  De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd: "Water na het water" (Water uit water: d.w.z het verrichten van Al ghosl na zaadlozing, de eerste genoemde water is het water waarmee men zich reinigt en de tweede is het sperma.) De hadith is overgeleverd door Moesliem.

  Er is ook overgeleverd door Oem Salama (Moge Allah tevreden met haar zijn) dat Oem Soelaym zei: "O, boodschapper van Allah, Allah schaamt zich niet van de waarheid, is de vrouw verplicht om de grote wassing te verrichten als zij een natte droom heeft gehad? Hij zei:"Ja, als ze het water heeft gezien." (Overgeleverd door Boekharie en Moesliem.)

  Als sperma uitkomt zonder een lusten-aanleiding, veroorzaakt dus door ziekte of koudheid dan hoeft men geen grote wassing te verrichten. Een duidelijk regel, wanneer men sperma ziet uit zijn geslachtsdeel komen die door lusten uit is gekomen dan is men verplicht de grote wassing te verrichten.

 2. Penetratie bij geslachtsgemeenschap.

 3. Beëindigen van de menstruatieperiode of bloeding na zwangerschap.

 4. Overlijding: Wanneer een persoon overlijdt dan is men verplicht om hem te wassen.

 5. De ongelovige na het bekeren tot de islam. Abou Hoerayra (Allah's welbehagen zij met hem) heeft overgeleverd: Thamamah Al hanafi gevangen werd genomen door de moslims. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam bezocht hem in de middag en zei tegen hem: wat heb je thamamah? (Op een dag) kwam de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam langs thamamah, thamamah sprak de getuigenis en werd moslim. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam stuurde hem naar het tuin van Abou Talha en gebied hem om de grote wassing te verrichten. Hij verrichte de grote wassing, en verrichte twee Rak'as. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Jullie broeder is nu moslim geworden" Overgeleverd door Ahmed, boekharie en moesliem.

Hoe zich te wassen bij de Ghusul
Naar boven
 1. Men begint door “Bismillah” te zeggen met de intentie om de grote wassing uit te voeren.

 2. Vervolgens wast men driemaal de handen tot de polsen.


 3. Vervolgens wast men de intieme delen.

 4. Vervolgens verricht men de kleine wassing. Men kan de voeten wassen of dit tot het eind uitstellen.
 5. Met vochtige handen wrijft men vervolgens over de hoofdhuid, voor een vrouw is het voldoende om driemaal water te gieten en over haar haren te wrijven zonder haar vlechten los te maken.

  De imam Tiermidie levert over dat Oem Salama aan de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam vroeg: “Ik vlecht mijn haar, hoe moet ik mijn grote wassing verrichten, moet ik mijn vlechten losmaken?” “Nee,” antwoordde de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam, “ het is voldoende om er driemaal water overheen te gieten.”

 6. Vervolgens wast men driemaal zijn hoofd en oren, iedere keer met een handje vol water.

 7. Dan giet men water over de rechterkant en men wast die van boven naar beneden, hierop wast men op dezelfde wijze de linkerkant. Men moet letten op de verborgen delen van het lichaam, zoals de navel, oksels, de onderkant van de knieën en anderen.

“Als de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zijn grote wassing verrichtte,” zei Aisha, “dan begon hij Sallalahu 'alaihi wasalam zijn edele handen te wassen alvorens ze in het water te steken, vervolgens waste hij Sallalahu 'alaihi wasalam zijn intieme delen, deed de kleine wassing als voor het gebed, bevochtigde zijn haren, wast zijn hoofd driemaal en goot vervolgens water over zijn gehele lichaam.” (Tiermidie)

En Allah en zijn profeet Sallalahu 'alaihi wasalam weten het beste.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron artikel
www.al-islaam.com

Meer info
Bekijk voor meer informatie omtrent deze onderwerpen ook eens Archief en de Links

Advertentie
Koran van kaft tot kaft
Koran lezen in 4 dagen

Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004