Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Het Gebed (De Salaat)

Het Gebed is een van de belangrijkste pilaren van de Islam. Sterker nog degene die niet bidt kan zich zelf geen gelovige noemen. Op deze pagina lees je alles over het Gebed. Maak hieronder een keuze uit de lijst om betreffende paragraaf te lezen.

Belang van het Gebed
Tijden van het Gebed
Gebedsoproep (Azaan)
Voorbereiding van het Gebed


Het belang van het Gebed
Naar boven

Het is onlogisch te denken dat Allah alleen door de menselijke ziel aanbeden kan worden. Het aanbidden van Allah moet ook lichamelijk zijn. Het lichaam moet zich buigen, neerwerpen, verplaatsen, onthouden van voedsel, reinigen, bedekken, etc. Het lichaam moet leren om de ogen, oren, tong en de handen te beheersen.

De mens is geschapen om alleen Allah de Almachtige te aanbidden. In de islam wordt aanbidding omschreven als alles dat omwille van Allah wordt gedaan.(zolang het binnen de grenzen van Allah's bepalingen blijft).

Het gebed is een vaste en verplichte vorm van aanbidding. Het is door het gebed dat de goddelijke glorie zich inplant in het hart.

"Daarom, richt uw aangezicht oprecht tot de (ware) godsdienst, overeenkomstig de natuur welke Allah de mensen heeft geschapen. De schepping van Allah kent geen verandering. Dat is het ware geloof. maar de meeste mensen weten het niet. U tot hem bekerende, vrees Hem en leeft het gebed na en behoort niet tot de afgodendienaren." (Surah 30 : Ayah 31-32)

Er bestaat ook een hadith welke het belang van het gebed aangeeft: Jaaber Ibn Abdullah, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Ik hoorde de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zeggen: 'Met het verrichten van het gebed neemt men afstand van afgoderij en ongelovigheid.' [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]

Deze hadith verklaart dus dat het niet verrichten van het gebed tot ongelovigheid, dwaling en het verlaten van de Islam leidt.


Tijden van het Gebed
Naar boven

Het gebed wordt vijf keer per dag verricht. De namen die aan de gebeden worden gegeven corresponderen met de tijden waarop zij gehouden worden:

Naam gebed Tijdstip gebed
1. Salatoel-Fadjr Het gebed in de morgen - Tussen de eerste ochtendschemering en zonsopgang

2. Salatoel-Duhr Het gebed in de middag - Ongeveer een kwartier van de hoogste stand van de zon tot het volgende gebed
3. Salatoel-'Asr Het gebed in de namiddag - Laat in de middag tot kort voor zonsondergang

4. Salatoel-Maghrib Het gebed na zonsondergang - Tussen zonsondergang en het verdwijnen van de rode schemering
5. Salatoel-Isja Het gebed in de avond - Ongeveer anderhalf uur na zonsondergang tot voor de eerste ochtendschemering

De Gebedsoproep (Azaan)
Naar boven

De Azaan is de oproep tot het gebed die vijf keer per dag wordt geroepen vanaf de moskee, of waar er ook maar een gebedsbijeenkomst wordt gehouden. Degene die de Azaan roept (de Moeazzin) staat met het gezicht naar Mekka gericht met beide handen tot aan de oren opgeheven.

De tekst van de Azaan is als volgt:

4 x Allahoe Akbar
Allah is de grootste
2 x Ashadoe an la-illallaha illallah
Ik getuig dat er geen god is dan Allah
2 x Ashadoe anna Mohammadan Rasoelallah
Ik getuig dat Mohammed Allah's gezant is
2 x Hayya al assalaah
Haast U naar het gebed
2 x Hayya al al Falaah
Haast U naar het welslagen
2 x Allahoe Akbar
Allah is de grootste
1 x La ilaha illallah
Er is geen God dan Allah

Aan de oproep voor het eerste gebed 's morgens (Salatoel-Fadjr) wordt nadat men 2 x Hayya al al Falaah heeft geroepen toegevoegd:

2 x As-salatoe ghayroe mina-naum
Het gebed is beter dan de slaap

Voorbereidingen van het Gebed
Naar boven

Het is niet toegestaan het gebed te verrichten zonder te voldoen aan een aantal voorwaarden. Is hier eenmaal aan voldaan dan kan men in het aangezicht van Allah soebhanahoe wa Ta'la staan.

Reinheid
Dit houdt in: het schoon zijn van het lichaam, de kleding en de plaats waar het gebed wordt verricht.

Bedekken van de geslachtsorganen
In geval van de man is hij verplicht om tenminste bedekt te zijn vanaf zijn navel tot over de zijkant van de knie. Het lichaam van de vrouw moet totaal bedekt zijn, op het gezicht en de handen na.

Juiste tijd
Het gebed moet op de juiste tijd worden verricht en het is niet toegestaan een bepaald gebed eerder te verrichten. Een moslim moet zijn uiterste best doen ieder gebed op de juiste tijd te bidden.

Richting Ka'bah in Mekka
Het gebed moet gedaan worden met het gezicht in de richting van de Ka'bah in Mekka. (vanuit Nederland moet men dan bidden naar het zuidoosten)


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron artikel
www.al-islaam.com

Meer info
Bekijk voor meer informatie omtrent deze onderwerpen ook eens Archief en de Links

Advertentie
Koran van kaft tot kaft
Koran lezen in 4 dagen

Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004