Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Vasten doe je met je hele lichaam

Vasten doe je niet alleen door van zonsopkomst tot zonsondergang niets te eten. Vasten doe je met je hele lichaam.

Het vasten van de ogen
Weerhoud je ogen ervan naar iets te kijken waar Allah (Subhana Wa Ta'ala) niet van houdt. Het verlangen naar iets (wat niet halal is) te kijken, betekent de eerste stap om die handeling te gaan verrichten, en het verlangen begint bij de ogen.

Het vasten van de oren
Alles wat slecht is om uit te spreken is ook slecht om naar te luisteren. Daarom noemt Allah (Subhana Wa Ta'ala) de luisteraar en profiteur in een adem in de Qoraan:

'Zij zijn luisteraars naar leugens en verbruikers van hetgeen hen niet toekomt'. (Surah 5 : Ayah 53)

In hetzelfde hoofdstuk staat even later:

'Waarom weerhouden hun priesters en schriftgeleerden hen niet van zondige woorden en het consumeren van woekerwinsten'.

Zwijgen wanneer er kwaad gesproken wordt is niet toegestaan.

'En bespioneert en belastert elkander niet. Lust iemand het dode vlees van zijn broeder? Dat verafschuwt u toch zeker! (Surah 49 : Ayah 11-12)

Je moet bij roddel of kwaadsprekerij zeggen dat je het niet op prijs stelt dat er over iemand gesproken wordt die niet aanwezig is, anders weggaan.

"Anders zou u hun gelijken zijn" (Surah 4 : Ayah 140)

Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam zei hierover:

'De luisteraar en lasteraar zijn partners in de zonde'.

Het vasten van de ledematen
Ook alle andere ledematen en organen moeten we weghouden van verkeerde handelingen en zonde. De maag bijvoorbeeld van twijfelachtig voedsel bij het verbreken van het vasten. Iemand die vast onthoudt zich van voedsel, hoe zou hij dan daarna zijn vasten kunnen verbreken met voedsel dat door Allah (Subhana Wa Ta'ala) verboden is. Zo zijn er mensen die niet eten en drinken maar voortdurend het vasten verbreken, omdat hun ledematen bezig zijn met handelingen die door Allah (Subhana Wa Ta'ala) verboden zijn verklaard.

"Op die dag zullen wij hun mond verzegelen, maar hun handen en voeten zullen tot ons spreken en hun voeten zullen getuigenis afleggen over alles wat zij hebben bedreven".(Surah 36 : Ayah 65)

Het vasten van de tong
Gebruik je tong niet voor leugens, roddel, laster, obsceniteiten, grofheid, kibbelen of ruzie. Laat je tong zwijgen en houdt hem bezig met Qoraanrecitatie en het gedenken van Allah (Subhana Wa Ta'ala) (Dikr)

Het gaat er niet alleen om wat er je mond binnen gaat, maar ook dat je er op let wat er uit komt. Overgeleverd door Abu Huraira Allah's profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

'Vasten is een schild tegen het hellevuur en het kwade, wanneer iemand vast en hij wordt beledigd of aangevallen, laat hem zeggen:'Ik vast, ik vast'.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
www.eltawheed.nl


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004