Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Laylatul Qadr (De waardevolle nacht)

Allah (Subhana Wa Ta'ala) zegt in de Heilige Koran:

{1} In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle {2} Waarlijk, Wij hebben u (de Koran) nedergezonden, in de waardevolle nacht. {3} Wat weet gij (er van) wat de waardevolle nacht is? {4} De waardevolle nacht is beter dan duizend maanden. {5} Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende) {6} "In alles Vrede," tot het rijzen van de dageraad [Heilige Koran : Surah 97]

Wat is de waardevolle nacht?
Wat is deze waardevolle nacht waarover dit vers uit de Heilige Koran gaat? Dit is de nacht waarin Allah (Subhana Wa Ta'ala) een eerste Surah uit de Heilige Koran via de engel Gabriel ('Alayhi Asalaam) aan de Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam heeft geopenbaard. Deze nacht is het begin van de boodschap.

Hoe waardervol is deze nacht?
Als we eens gaan kijken hoe waardevol deze nacht is kunnen we uit het vers herleiden dat het een nacht is die beter is dan duizend maanden! duizend maanden beste broeders & zusters wat overeenkomt met maar liefst 83 jaar! Kan je het je voorstellen? ??n nacht die beter is dan 83 jaar?

Wanneer je een goede daad, een Koran recitatie, een gebed, een smeekgebed enz. verricht tijdens deze nacht is het alsof je deze zaken hebt gedaan over een periode van 83 jaar! Dus als je een gebed verricht in deze waardevolle nacht is het alsof je gebeden hebt gedaan voor duizend maanden oftewel 83 jaar!

Tevens wordt volgens sommige hadith's (overleveringen) tijdens deze waardevolle nacht doot Allah (Subhana Wa Ta'ala) het lot voor het komende jaar van elke gelovige bepaalt.

Overgeleverd door Abu Huraira ; De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

"Diegenen die de maand Ramadan vasten met oprecht geloof (Imaan) en hopen op een beloning van Allah , al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden, en diegenen die in Salaat stonden in de Lailat-ul-Qadr met oprecht geloof en hopen op een beloning van Allah , al hun voorgaande zonden zullen vergeven worden". (Buchari, Muslim)

Wanneer is de waardevolle nacht?
Overgeleverd door Ibn Omar: Aan enkelen van de metgezellen van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam werd in hun dromen getoond dat de nacht van Al-Qadr in de laatste zeven nachten van Ramadan is.

Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam zei hierover:

'Het schijnt dat al jullie dromen overeenkomen, dat de nacht van Al-Qadr in de laatste zeven nachten is. (Buchari, Muslim)

Overgeleverd door Aicha (moge Allah tevreden met haar zijn) die zei: Allah's boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

'Zoek naar de nacht van Qadr in de oneven nachten van de laatste tien nachten van Ramadan'. (Buchari, Muslim)

Overgeleverd door Ubada ibn As-Samit. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam kwam naar buiten om ons te informeren over Lailat-ul-Qadr, maar twee moslims waren samen aan het ruzie maken. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

'Ik kwam naar buiten om jullie te informeren over Lailat-ul-Qadr, maar die en die persoon waren aan het ruzie maken, dus is het nieuws hierover weggenomen. Toch kan dat voor jullie beter zijn. Zoek er naar in de 29ste, 27ste en 25ste nacht van Ramadan'. (Buchari)

De exacte datum wordt niet vermeld, en dit is een heel belangrijk gegeven. Allah (Subhana Wa Ta'ala) wil niet dat we vasthouden aan ??n nacht, maar alle nachten benutten. Op deze manier neemt Insha'Allah onze ibadaah (aanbidding) toe gedurende de laatste tien nachten van Ramadan.

Smeekbeden en gebeden tijdens de waardevolle nacht
Hazrat Ali (Radiyallahoe 'Anhoe) heeft gezegd dat degene die in de laylatul-qadr na het Isha-gebed 7X Surah Al-Qadr leest, door Allah gevrijwaard zal worden voor allerlei ellende en problemen, terwijl 70.000 engelen het paradijs voor hem/haar zullen afsmeken!

Een smeekbede die opgezegd kan worden is als volgt:

Allahouma Iennika Afoewwoen Toe7ieboel Afwa Fa'Foe Annie Ja Gafoeroe , Ja Gafoeroe Ja Gafoer

Betekenis: "O Allah, U bent degene die vergeving schenkt voor zonden, U schenkt graag vergeving, O Allah vergeef mij"

Hieronder volgen een aantal gebeden die gedaan kunnen worden:

2 Rakaat namaaz Nafil (voor de verhoring van de gebeden en acceptatie van goede daden)

In elke rakaat:
- 1X Surah Al-Fatiha (Hoofdstuk 1)
- 1X Surah Al-Qadr (Hoofdstuk 97)
- 3X Surah Al-Ikhlas (Hoofdstuk 112)

Na de Salaam leest men de bovenstaande Smeekbede.

4 Rakaat namaaz Nafil (voor de verlossing van de beknelling van de dood)

In elke rakaat
- 1X Soera Al-Fatiha (Hoofdstuk 1)
- 1X Soera Al-Kausar (Hoofdstuk 108)
- 3X Soera Al-Ikhlas (Hoofdstuk 112)

Na de salaam leest me de bovenstaande Smeekbede

2 Rakaat namaaz Nafil (voor de vergiffenis van zonden)

In elke rakaat
- 1X Surah Al-Fatiha (Hoofdstuk 1)
- 1X Surah Al-Qadr (Hoofdstuk 97)
- 3X Surah Al-Ikhlas (Hoofdstuk 112)

Na de Salaam leest men de bovenstaande Smeekbede.

Voor meer gebeden kunt u de bronvermelding aan de rechterzijde raadplegen. Voor de bovengenoemde verzen kunt u naar koran verzen pagina (zie verwante onderwerpen aan linkerzijde)

Dus beste broeders & zusters gebruik deze waardevolle nacht om goede daden, extra gebeden, smeekbeden, koran recitaties enz. te verrichten en moge Allah (Subhana Wa Ta'ala) jullie hiervoor belonen en jullie gebeden accepteren Insa Allah!


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
www.walidin.com
www.eltawheed.nl


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004