Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Het Goede Karakter

An Nawaas Ibn Sam?aan (ra) heeft overgeleverd dat de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

"Rechtschapenheid is goed gedrag en zonde is datgene dat je hindert en waarvan je niet wilt dat de mensen het te weten komen." (Moeslim)

Deze hadith leert ons dat goed gedrag (zachtmoedigheid, beleefdheid, eerlijkheid etc.) een belangrijk onderdeel is, van wat in de Islam, rechtschapenheid wordt genoemd. Dit betekent dat het niet mogelijk is dat een persoon met een slecht karakter als rechtschapen kan worden beschouwd. Mensen denken vaak dat het voldoende is om de religieuze verplichtingen na te komen en dat ze hierdoor rechtschapen zijn. Deze religieuze daden zijn in principe bedoeld om het goede karakter in de mens te ontwikkelen.

Allah (swt) zegt (interpretatie ervan):

"Draag voor (O Mohammed) wat aan jou in het boek geopenbaard is en onderhoud de Salat (het gebed). Voorwaar, de Salat weerhoudt je van de gruweldaden en het verwerpelijke. Zeker, het gedenken van Allah is groter en Allah weet wat jullie bedrijven." (Surah 29 : Ayah 45)

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

"Voorzeker, ik ben alleen gestuurd om de meest nobele karaktereigenschappen te vervolmaken." (Boekharie)

Allah (swt) zegt (interpretatie ervan):

"En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter." (Surah 68 : Ayah 4)

En toen de vrouw van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam, Aisha (ra) werd gevraagd over het karakter van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde zij:

"Zijn karakter was in overeenstemming met de Koran." (Moeslim en Aboe Dawoed)

Dit houdt in dat zijn gedrag overeenkwam met de voorschriften die Allah (swt) geeft in de Koran. Dus als we een goed karkater wensen te ontwikkelen, behoren we de Koran en de Sunnah van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zo goed mogelijk te volgen. Allah (swt) zegt in de Koran (interpretatie ervan):

"Voorzeker, de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en het hiernamaals hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt." (Surah 33 : Ayah 21)

We kunnen de Islam dus niet onderscheiden van goed gedrag. De Islam laat de mens zien, hoe hij een goed leven kan leiden, door aan te geven wat de juiste manier van leven is. De Islam onderwijst een goed gedrag tegenover ouders en ouderen en leert dat respect tegenover hen een heel belangrijk onderdeel is van een goed karakter. Allah (swt) zegt (interpretatie ervan):

"En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als ??n van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit "foei" tegen hen, snauw hun niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord." (Surah 17 : Ayah 23)

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

"Diegene die geen vriendelijkheid toont jegens onze jongeren en geen respect heeft voor onze ouderen, is niet van ons." (Thirmizhie)

Iemand kan dus nooit de ware imaan (geloof) bereiken totdat hij zijn ouders en ouderen correct behandeld door hen te gehoorzamen en op een beleefde manier met hen te spreken.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
Door Bilal Philips
Vertaling: Amattalah


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004