Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Ben je tevreden over jezelf?

Wat een rare titel he?! Een gesloten vraag die heel wat verbergt! Als ik jullie nou deze vraag persoonlijk stel, wat zal jullie antwoord erop zijn? Of beter gezegd als jullie voor de spiegel staan en jullie vragen jezelf deze vraag, wat zal jullie antwoord erop zijn? Er zullen zowel NEE's als JA's komen, maar als ik nu dezelfde vraag ietsjes anders formuleer: Als je nu dood zou gaan, zou je helemaal tevreden zijn over jezelf en dus zeker van je beloning (het paradijs)??? Nou zullen een hoop mensen hun JA's in NEE's omruilen en er zullen mensen met JA's zijn die niet helemaal weten wat die tevredenheid inhoudt en hoe die bepaald wordt. Je hoort pas tevreden te zijn wanneer je relatie met je Schepper goed is en niet wanneer je gezond en gelukkig bent, want wie is degene die ervoor zorgt dat je gezond en gelukkig blijft?


Tien criteria die bepalen hoe je relatie met Allah (s.w.t.) is
Naar boven

Er zijn volgens geleerden om precies te zijn 10 zaken die bepalen hoe je relatie met Allah is. Het is dus de bedoeling dat je binnen die 10 criteria een voldoende scoort voor elk onderdeel om de vraag: Ben ik tevreden over mezelf? met JA te beantwoorden. Het zijn:

 1. Al-Ikhlaas (Zuivere Intentie)
 2. Al-Imaan (Geloofsovertuiging)
 3. Al-Taa3ah (Gehoorzaamheid)
 4. Al-3ibaadah (Aanbidding)
 5. Al-Dhikr (Het Gedenken van Allah)
 6. Al-da3wah (Het Uitnodigen tot de Islam)
 7. Al-Jihaad (Het strijden)
 8. Al-Taqwah (Godsvruchtigheid)
 9. Al-Ridah (De Genoegdoening)
 10. Al-Tawbah (Berouwtoning)

Inderdaad een zwaar pakket om tegenaan te kijken maar het is uiteindelijk te realiseren, omdat het duidelijke taken kent en vele compensaties en bonussen heeft; het komt immers van de Schepper die ons beter kent dan wij onszelf kennen en die ons nooit iets zou opleggen wat niet binnen ons bereik ligt voorwaar Hij de barmhartige is de Vergevingsgezinde. Elk van die 10 punten spreken letterlijk en figuurlijk boekdelen en hebben de geleerden uitvoerig in vele boeken en lezingen besproken. Uit mijn arme aantekeningskladblokje zal ik elke punt proberen te verhelderen na aanleiding van een gelijknamige lezing die ik beluisterd heb van Sheikh Wagdi Ghoenaim op www.islamway.com, en moge Allah mij vergeven als ik daarin fouten heb gemaakt.


1. Al-Ikhlaas (Zuivere intentie)
Naar tien criteria

De definitie hiervoor luidt als volgt: Het uitvoeren van een goede daad volgens de regels van Allah met het doel Allah's tevredenheid te bereiken. Een zuivere intentie hebben betekent tevens oprecht zijn tegenover anderen en eerlijk zijn met jezelf.


2. Al-Imaan (Geloofsovertuiging)
Naar tien criteria

De definitie hiervoor luidt als volgt: Het geloven en waarachten zonder enige twijfel. Al-imaan kent 6 basiselementen en dat zijn:

 1. Geloven in Allah
 2. Geloven in Zijn engelen
 3. Geloven in Zijn boeken
 4. Geloven in Zijn profeten
 5. Geloven in de Dag des Oordeels
 6. Geloven in de voorbestemming met zijn positieve en negatieve aspecten

Deze Imaan (geloofsovertuiging) is alleen met drie onmisbare mijlpalen te realiseren:

 1. Geloven met hart (van binnen uit)
 2. Bevestigen met de tong
 3. Uitvoeren met daden

3. Al-Taa3ah (Gehoorzaamheid)
Naar tien criteria

De definitie hiervoor luidt als volgt: Het blindelings uitvoeren van de bevelen en het nalaten van het verbodene door Allah en Zijn profeet Sallalahu 'alaihi wasalam. Gehoorzaamheid benodigd veel geduld en geduld is een deel van de beproeving om je ware liefde voor Allah en Zijn profeet Sallalahu 'alaihi wasalam te bewijzen. Allah zegt duidelijk in de Koran:

"En gehoorzaamt Allah en de Boodschapper, zodat u barmhartigheidmoge worden betoond" (Surah 3: Ayah 132)


4. Al-3ibaadah (Aanbidding)
Naar tien criteria

De definitie hiervoor luidt als volgt: Totale gehoorzaamheid gepaard met onderwerping, afhankelijkheid en onderdanigheid aan Allah in elke handeling om dichter bij Hem te komen. Het is het doel van ons leven, het nut van ons bestaan. En Allah bevestigt dit in de Koran zo:

"En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen" (Surah 51: Ayah 56)


5. Al-Dhikr (Het Gedenken van Allah)
Naar tien criteria

De definitie hiervoor luidt als volgt: Het constant denken en gedenken van Allah om dichter bij Hem te komen en ver van de duivel (de aartsvijand) te raken. Zonder gedenken zul je geen ware rust kennen zoals Allah in de koran zegt:

"Degenen die geloven, en wier hart rust vindt in de gedachtenis aan Allah. Ziet toe! in het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden." (Surah 13 : Ayah 28)


6. Al-Da3wah (Het uitnodigen tot de Islam)
Naar tien criteria

De definitie hiervoor luidt als volgt: Het goede aanraden en het slechte afraden en de islam passief en aktief positief naar buiten brengen. Dat is de taak van elke moslim en de beste eigenschap van de islam natie die altijd gedragen hoort te worden. Allah bestempeld de
moslims in de koran als volgt:

"Gij (Moslims) zijt het beste volk dat voor de mensheid (ter lering) is verwekt; gij gebiedt wat goed is, verbiedt wat kwaad is en gelooft in Allah." (Surah 3 : Ayah 110)


7. Al-Jihaad (Het Strijden)
Naar tien criteria

De definitie hiervoor luidt als volgt: Je uiterste vermogen inzetten om Allah te behagen. Een vaak misvatte en veel besproken kwestie momenteel en neigt zelfs richting taboe omdat het besmeurd is door onwetenden en islam-haters en bestempeld met tereur. Het wordt hedendaags enkel in verband gebracht met "heilige oorlog" "zelfopoffering voor Allah" terwijl dat maar onderdelen van een groot geheel zijn. Jihaad (be)strijden kent vele onderdelen waaronder:

 1. Jihaad Annafs (Het strijden tegen jezelf(lusten en begeerte))
 2. Jihaad bi Annafs (Het strijden met je leven(opoffering))
 3. Jihaad al Kalimah (Het strijden met het woord(verbaal))
 4. Jihaad al Maal (Het strijden met het kapitaal vermogen)
 5. Jihaad Al-Shaitaan (Het strijden tegen de duivel(het Duivelse))

8. Al-Taqwah (Godsvruchtigheid)
Naar tien criteria

De definitie hiervoor luidt als volgt: Rekening houden met Allah overal en altijd door zijn straf te vrezen en zijn beloning te wensen wetend dat Hij je ziet al zie je Hem niet. Wanneer je Allah vreest en rekening met Hem houdt dan kun je bij Hem volgens de koran de volgende beloning otnvangen:

"Zeg: "O, Mijn gelovige dienaren, vreest uw Heer." Voor hen, die in dit leven goed doen, is het goede. En Allah's aarde is ruim. Voorwaar, aan de standvastigen zal hun beloning zonder berekening worden uitbetaald." (Surah 39 : Ayah 10)


9. Al-Ridah (De Genoegdoening)
Naar tien criteria

De definitie hiervoor luidt als volgt: Genoegen nemen met wat je hebt en tevreden zijn met wat je overkomt wetend dat hetgene binnen Allah's Kennis ligt, door Allah voorgeschreven is, met Allah's wil gebeurt en door Allah geschapen is. Hierdoor bemoei je je meer met je eigen zaken, bekommer je eerder over je eigen problemen en benijd je of misgun je niemand om wat hij heeft of doet.


10. Al-Tawbah (berouwtoning)
Naar tien criteria

De definitie hiervoor luidt als volgt: Het verlaten van een begane zonde, het spijt hebben over het begane zonde en vastberadenheid nooit meer hetzelfde te begaan. Dit is het meest compenserende punt omdat Allah's Barmhartigheid hierin centraal staat en Hij stelt ons altijd in de gelegenheid om met een schone lei te beginnen sterker nog al onze begane zonden worden omgeruild voor goede daden wanneer wij oprecht berouw tonen. het bewijs hiervoor is het volgende vers uit de koran:

"Met uitzondering van hen die berouw hebben en geloven en goede daden doen, voor dezulken zal Allah de slechte daden in goede daden veranderen, want Allah is Vergevensgezind, Barmhartig!" (Surah 25 : Ayah 70)

Stel nu de vraag nogmaals aan jezelf:

Ben ik tevreden over mezelf?


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
www.islamway.com


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004