Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Het hiernamaals als hoofdzorg maken

De zorgen van deze wereld overweldigen en verwarren mensen, maar als de dienaar het Hiernamaals als zijn grootste zorg maakt, zal Allah hem helpen om zich te concentreren en vastberaden te zijn, zoals overgeleverd werd door Anas (moge Allah tevreden met hem zijn):

"De boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

"Een ieder die het Hiernamaals als zijn grootste zorg heeft, Allah zal zijn hart vullen met een gevoel van rijkdom en onafhankelijkheid; hij zal gefocust zijn en zich tevreden voelen, en deze wereld zal in weerwil daarvan naar hem toe komen. Een ieder die deze wereld als zijn grootste zorg heeft, Allah zal ervoor zorgen dat hij constant angst voor armoede voelt; hij zal verward en ongeconcentreerd zijn, en hij zal niets van deze wereld bezitten behalve wat al voor hem is voorbestemd."

At-Tirmidhi en Ibn Majah hebben overgeleverd dat Aboe Hurayrah zei dat de Boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam zei, dat Allah de Verhevene zegt:

"O zoon van Adam, aanbid Mij en Ik zal je borstkas vullen met rijkdom en Ik zal in je behoeften voorzien. Als je dit niet doet, zal Ik je borstkas vullen met gezwoeg (?) en zal Ik niet in je behoeften voorzien."

Er is ook overgeleverd door Zayd bin Thabit dat hij de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hoorde zeggen:

Degene die het wereldse leven tot belangrijkste zaak in zijn leven maakt, Allah de Verhevene zal zijn situatie uiteenslaan (dat wil zeggen: het moeilijk maken) en zijn armoede zal tussen zijn ogen worden geplaatst. Hij zal van deze wereld niks anders krijgen dan hetgeen reeds voor hem opgeschreven was. Degene die zich richt op het Hiernamaals, zijn situatie zal bijeen worden gebracht (dat wil zeggen: het zal makkelijk worden gemaakt) en zijn rijkdom zal in zijn hart worden geplaatst. Het wereldse leven zal toch wel naar hem komen (ondanks het feit dat hij er niet naar op zoek is).

Ibn Al-Qayyim (moge Allah genade met hem hebben) zei:

"Wanneer een persoon de hele dag heeft doorgebracht met geen andere zorg behalve Allah alleen, Allah, Verheerlijkt is Hij, zal voor al zijn behoeften zorgen en voor alles wat hem bezorgt; Hij zal zijn hart legen zodat het alleen gevuld zal zijn met liefde voor Hem, Hij zal zijn tong vrijmaken zodat het alleen in gedachtenis aan Allah zal spreken (dikr) en Hij zal er voor zorgen dat al zijn vermogens alleen in gehoorzaamheid aan Hem werken. Maar als een persoon de hele dag doorbrengt met geen andere zorgen dan deze wereld, Allah zal ervoor zorgen dat hij kwelling, ongerustheid en pijn zal dragen; Hij zal hem laten om zichzelf te ontwarren, en zal ervoor zorgen dat zijn hart verward zal zijn van de liefde voor Allah tegenover de liefde voor een aantal schepsels, Hij zal ervoor zorgen dat zijn tong alleen spreekt in gedachtenis bij die schepsels in plaats van Allah te gedenken, en Hij zal ervoor zorgen dat zijn vermogens alleen werken om hen te gehoorzamen en te dienen. Dus zal hij zich hard inspannen, werken als een werk-dier, om iets anders dan Allah te dienen... Een ieder die zich afwendt om een ware dienaar van Allah te zijn en om Hem te gehoorzamen en van Hem te houden zal belast worden met dienstbaarheid, liefde en gehoorzaamheid aan een aantal schepselen.

Allah de Verhevene zegt:

"En wie zich van de aanbidding van de Barmhartige afkeert, achter hem zetten Wij een satan, die zijn metgezel wordt." (Surah 43 : Ayah 36)


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004