Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Gebeurtenissen van dit leven

Het waarheid van dit leven, het graf, en de Dag des Oordeels zal ieder bewandelen. de weg van de Hel zal enorm veel zorgen brengen, en voor de helbewoners zal hun eindbestemming het grootste zorg zijn. De weg van het paradijs zal ook zorgen met zich meebrengen. Maar voor de gelovige zal na alle zorgen, rust komen wanneer diegene het eeuwige Paradijs binnentreed.

De Paradijsbewoners zullen ook allerlei gebeurtenissen van dit leven herinneren, maar de gevoelens die zij daarbij meeslepen, zullen in het Paradijs van hen worden verwijderd.

Allah de Verhevene zegt hierover in de Qor'aan:

"En we nemen weg wat er in hun harten aan wrok is, (Ze zijn daarin) als broeders, op rustbanken zitten zij tegenover elkaar. Daarin raakt hen geen vermoeidheid en zij worden daaruit niet verdreven." ( Surah 15 : Ayah 47-48)

En zij zullen zeggen: "Alle lof zij Allah Die onze droefheid heeft weggenomen: voorwaar, onze Heer is zeker Vergevensgezind, Meest Waarderend. Degene die ons door Zijn gunst het blijvende Huis (het Paradijs) heeft geschonken, waarin vermoeidheid ons niet raakt en verveeldheid ons niet raakt. ( Surah 35 : Ayah 34-35)

We zullen pas echt zorgeloos zijn als we het eeuwige Paradijs hebben bereikt.:

"Vermoeidheid zal hen daar niet raken noch zullen zij er van worden verdreven."(Surah 15 : Ayah 48)

Niets zal de bewoners van het Paradijs ooit overstuur maken, zelfs niet het geringste woordje: "Zij zullen daar geen ijdele gesprekken of zondige taal horen, Doch het woord "vrede, vrede." (Surah 56 : Ayah 25-26)

Allah de Verhevene zegt:

"Voelt jullie niet vernederd en treurt niet: en jullie zijn winnaars, indien jullie (ware) gelovigen zijn." (Surah 3 : Ayah 139).


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004