Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Valse getuigenis afleggen

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"Dus vermijdt de onreinheid van de afgoden en vermijdt het spreken van het valse. Als Hoenafa tegenover Allah, zonder Hem deelgenoten toe te kennen,." (Surah al-Hajj Ayah 30-31)

'Abd al-Rahmaan ibn Abi Bakrah (moge Allah tevreden zijn over hem en zijn vader) verhaalde dat zijn vader zei: "We waren met de Boodschapper van Allah toen hij zei: 'Ik vrees voor jullie drie grote zonden' -drie keren: 'het associ?ren van partners met Allah, ongehoorzaamheid aan ouders, en -' -hij lag, maar hij ging rechtop zitten bij dit punt en zei: '- en het afleggen van een valse getuigenis.' Hij bleef dit met zo'n geestdrift herhalen, dat we wensten dat hij zou stoppen (voor zijn eigen bestwil)." (overgeleverd door al-Bukhaari)

De waarschuwing tegen het afleggen van een valse getuigenis werd herhaaldelijk uitgesproken, omdat mensen het te licht opnemen en er veel motieven zijn om dat te doen, zoals haat en nijd. De geresulteerde corruptie is dan ook groot: hoeveel mensen hebben hun rechten verloren vanwege valse getuigenis! Hoeveel onschuldige mensen zijn onrechtvaardig behandeld en hoeveel mensen hebben daardoor verkregen wat zij niet verdienen!

Een voorbeeld van de manieren waarop mensen deze kwestie licht opvatten, is wat soms in de rechtbanken gebeurd, wanneer iemand tegen iemand zegt die hij maar net heeft ontmoet, "Getuig voor mij en ik zal voor jou getuigen." Dus iemand kan voor de ander getuigen in een zaak waarvan hij de noodzakelijke kennis over wat er echt is gebeurd niet heeft, net als getuigen dat deze persoon een stuk land bezit of een huis, of hem aanprijzen terwijl hij hem nooit eerder heeft gezien. Dit is liegen en valse getuigenis, terwijl getuigenis zou moeten zijn zoals beschreven in het Boek van Allah:

"Wij kunnen alleen getuigen zijn van wat wij weten." (Surah Yousuf Ayah 81)


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004