Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Parels der wijsheid

De Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

"Er is niets beter dan twee dingen: geloven in Allah (swt) en nuttig zijn
voor de moslims; en er is niets erger dan twee dingen: Shirk (deelgenoten toekennen aan Allah {swt}) en schade toebrengen in welk vorm dan ook aan (de) moslims. "

De Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

"Kleine zonden worden grote zonden wanneer men het vaak herhaalt, en de grote zonde verdwijnt al naar gelang men berouw toont (tawba)."

Abu Bakr As-Siddieq (Radya Allahu ?anhu = Moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd:

"Degene die in zijn graf stapt zonder enige voorbereiding is net als iemand die een zee wil oversteken zonder boot."

Omar ibn AI-Khattaab (Radya Allahu ?anhu ) heeft gezegd:

"Er bestaan vier zee?n: Lust is de zee voor de zonde, Nafs is de zee van verlangen, De dood is de zee van bet leven Het graf is de zee van berouw ."

Uthmaan ibn Affaan (Radya Allahu ?anhu) heeft gezegd:

"De zorg voor deze Dunyaa (wereld) is de duisternis in ons hart, en de zorg voor het Hiernamaals is het licht in ons hart."

Ali ibn Abi Talib (Radya Allahu ?anhu) heeft gezegd:

"Degene die op zoek is naar kennis, is het Paradijs wat hij zal vinden, en degene die op zoek is naar de zonden, is de Hel wat hij zal vinden."

Ibrahiem An-Nahay, heeft gezegd:

"Vroegere volkeren zijn voor niets anders vernietigd dan vanwege het
onnodige gepraat, overdadig eten en te veel slapen."


Een wijze heeft gezegd:

"Wie lachend een zonde begaat zal de Hel huilend binnen gaan. Wie Allah {swt} huilend tevreden stelt zal het Paradijs lachend binnen gaan. "


Een andere wijze heeft ooit gezegd:

"Wie denkt een betere vriend dan Allah {swt} te hebben, kent zijn Schepper niet goed. Wie denkt een grotere vijand te hebben dan zichzelf, kent zichzelf niet goed."


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004