Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Islaam betekent volgen en niet toevoegen of vernieuwen

De islaam betekent te volgen wat Allah (soebhana Allahoe wa Ta?ala) in de Qoraan heeft verklaard en wat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft onderwezen.

Islaam betekent niet nieuwe manieren van aanbidding en nieuwe gewoontes of praktijken verzinnen die totaal geen basis hebben in de Qoraan en de Soennah. Vandaar dat ook iedere daad, verklaring of praktijk weerlegd moet kunnen worden in de Qoraan of de Soennah. Als de daad volgens ??n van deze twee is, dan kan men het volgen. En als dit niet het geval is dan moet het verworpen worden. Er zijn vele paden die we kunnen volgen, maar er is slechts een recht pad. Er is alleen een ware islaam. En dat is de islaam van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en zijn metgezellen. Ieder ander pad moet verworpen worden. Allah (soebhana Allahoe wa Ta?ala) zegt in de Qoraan:

?En waarlijk, dit is Mijn Rechte Pad, dus volgt het. En volgt geen andere paden, want zij zullen jullie afscheiden van Zijn Pad. Dit heeft Hij bepaald voor jullie, opdat jullie vroom zullen worden.? (al-An'am: 153)

Iedere handeling van aanbidding die niet bestaat in de Shariah (Qoraan en Soennah) wordt verworpen en heeft geen plaats in de islaam. Mensen die bijvoorbeeld naar muziek luisteren of dansen en beweren op deze manier dichter tot Allah te komen, zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Zij komen echter met deze daad alleen maar dichter tot shaitaan en deze daden worden uiteraard verworpen door Allah. Deze nieuwigheden of verzonnen zaken zijn nooit door Allah bepaald. Dit moet ontstaan zijn door een valse partner aan Allah?s Gezag toegeschreven te hebben. Allah zegt in de Qoraan:

?Of hebben zij partners met Allah die voor hun een religie hebben gesticht die Allah niet heeft toegestaan? Was het niet voor een bepalend Woord, dan had deze zaak al tussen hen beoordeeld geweest. En waarlijk, voor de zondaren is er een pijnlijke straf.? (al-Shoera: 21)

Op een keer zag de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam een man in de zon staan. Toen hij over hem vroeg, werd hem verteld dat de man een eed had afgelegd om te staan, niet te zitten, geen schaduw te zoeken en te vasten. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam beval hem toen te gaan zitten en schaduw te zoeken en vertelde hem zijn vasten af te maken.? (Al-Boechaarie)

Dit zijn dus verworpen handelingen en de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam beval deze man dus ermee te stoppen. En dit geldt voor al die handelingen die niet in overeenstemming zijn met de Qoraan en de Soennah. Zulke handelingen brengen een persoon nooit dichter tot Allah. Als we voordat we een daad begaan ons eerst afvragen of deze overeenkomstig is met de Qoraan en de Soennah, dan zullen we ons altijd op dat Rechte Pad begeven.

Er zijn in deze tijd zoveel voorbeelden te noemen van moslims die afdwalen door zich te begeven in zaken die niet van de islaam zijn. Bijvoorbeeld, het vieren van de geboortedag van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam, iets wat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam of zijn metgezellen nooit heeft gedaan. Een ander voorbeeld is het vieren van de Profeet?s Sallalahu 'alaihi wasalam hemelreis op de twintigste van de maand Radjab, iets wat ook totaal geen basis heeft in de Qoraan.

Iedere daad moet in overeenstemming zijn met de Shariah, ook bijvoorbeeld met betrekking tot zijn tijd. Vele moslims stellen bewust hun gebed uit en bidden niet op de vastgestelde tijden. Diegene bidt niet overeenkomstig de Shariah. Als hij niet een geldig excuus voor zijn gedrag heeft, zal zijn gebed niet geaccepteerd worden. Ibn Uthaimien zei: ?Voor deze reden zeggen we dat als een persoon bewust zijn gebed niet doet totdat de tijd voorbij is, zonder geldig excuus, zijn gebed zal niet geaccepteerd worden zelfs al zou hij het duizend keer doen.?

Wij moslims komen dus bij alles wat we doen uit op een zaak, of eigenlijk gezegd twee zaken, en dat is, vasthouden aan wat de Qoraan ons vertelt en wat onze Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ons heeft onderwezen in zijn Soennah. We moeten kennis opdoen over de islaam om te kunnen bepalen of de daden die we willen doen wel correct zijn. Vele moslims moeten wakker geschud worden en gewezen worden op deze verplichting in de islaam, voordat zij verder en verder zullen afdwalen totdat er op het laatst bijna niets meer over is van de islaam.

Zoals we kunnen lezen in de Qoraan en de hadith is Allah's (s.w.t.) Pad duidelijk en recht, en als we ons van dat pad begeven zullen we afdwalen. Allah (s.w.t.) heeft Zijn religie vervolmaakt en het voor Zijn dienaren makkelijk gemaakt. Als we op Zijn Pad blijven zullen we tot diegenen behoren die succesvol zijn. En Allah (s.w.t.) heeft voor diegenen een beloning voorbereid wat geen oog ooit heeft gezien, noch oor ooit heeft gehoord: Djennah (het Paradijs), voor al die moslims die Allah?s religie volgen en zich eraan vasthouden.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004