Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De dood

Ieders leven op deze wereld zal eens tot een einde komen: er is geen ontkomen aan. Dat moment wordt door Allah bepaald. Hij zegt:

Elke ziel zal de dood ondergaan. (Koran 3:185)

Waar je ook bent, de dood zal u achterhalen, zelfs al waart gij in sterk gebouwde torens. (Koran 4:78)

Als iemand op sterven staat, komen engelen om zijn ziel te nemen. Allah zegt hierover:

Hij is oppermachtig over Zijn dienaren en Hij zendt bewakers over u, totdat, wanneer de dood tot een uwer komt, Onze boodschappers zijn ziel wegnemen; zij falen daarin niet. (Koran 6:61)

En hoe (zal het zijn) wanneer de engelen bij de dood hun ziel zullen nemen, hun aangezicht en hun rug treffend? (Koran 447:27)

Hij zal deze engelen waarnemen en er vindt zelfs een gesprek plaats tussen deze persoon en een engel. Allah zegt:

O, kon je het waarnemen, wanneer de onrechtvaardigen in doodsstrijd zijn en de engelen hun handen uitstrekken, (zeggende): "Geeft uw zielen op. (Koran 6:93)

Als het een goede ziel is, wordt het begroet door zijn familie die hem voorgegaan zijn. Zij zullen hem vragen stellen over hen, die nog in leven zijn.

Hierna zullen de engelen de ziel van de ene hemel naar de andere dragen tot ze Allah bereikt hebben. Vervolgens keert de ziel terug naar de aarde en zal al hetgeen er met zijn met zijn lichaam gebeurt kunnen waarnemen. Indien de ziel zuiver is, zal hij de mensen toeroepen hem snel te begraven om de heerlijkheid die hem te wachten staat. De zondige ziel echter zal wensen dat hij niet begraven wordt om het slechte dat hem te wachten staat. De mensen zullen deze zielen niet horen.

Als hij begraven is komen twee engelen naar hem toe. Zij laten hem zitten en vragen hem:Wie is jouw heer? Als het een goede ziel is zal hij antwoorden: Mijn heer is Allah. Daarna vragen ze hem: Wat is jouw godsdienst? Hij zal antwoorden: Mijn godsdienst is Islam. Vervolgens vragen ze hem: Wie is deze man, die onder u was gestuurd? Hij zal antwoorden:? De boodschapper van Allah.? Dan vragen ze hem: Hoe ben je deze dingen te weten gekomen? Hij zal antwoorden: Ik las het boek van Allah, geloofde erin en verklaarde dat het waar was. Hierna zal de ziel in een onbeschrijflijk genot verblijven en zal wensen dat het Laatste Uur spoedig aanbreekt om de grote beloning die hem te wachten staat. Maar als de ziel slecht was zal hij op de vraag wie zijn heer is antwoorden: Spijtig, Spijtig, ik weet het niet. Hierna zal hij in geweldige marteling verblijven en wensen dat het Laatste Uur niet zal aanbreken om wat hem aan bestraffing te wachten staat. Over zijn soortgenoten zegt Allah de Verhevene:

?de poorten van de hemel zullen niet worden geopend, noch zullen zij in het paradijs komen totdat een kameel door het oog van de naald gaat?.. (Koran 7:40)


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004