Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Metgezel: Abdoellah Ibn Sailam

Al-Hoesein Ibn Sailam was een Joodse rabbijn uit Yathrib (oude benaming voor Medina) die erg gerespecteerd en ge?erd werd door de inwoners van Medina zelfs door de niet-joden. Hij was bekend om zijn vroomheid en goedheid, zijn oprechte gedrag en zijn eerlijkheid.
Al-Hoesein leed een vredig en kalm leven, maar hij was serieus, vastberaden en georganiseerd in de manier waarop hij zijn tijd indeelde. Voor een vastgestelde tijd per dag was hij bezig met aanbidding, onderwijzend en predikend in het synagoge (Joodse tempel). Daarna bracht hij dagelijks wat tijd door in zijn boomgaard waar hij zijn dadelpalmbomen kweekte. Daarna om zijn kennis en begrip van zijn religie te doen toenemen wijdde hij zichzelf helemaal toe aan het bestuderen van de Thora.

Tijdens deze studie was hij in het bijzonder onder de indruk geraakt van een aantal verzen uit de Thora die het verschijnen van een profeet aankondigden. Een profeet die de boodschap van voorgaande profeten komt vervolmaken. Dat was ook de reden waarom Al-Hoesein onmiddellijk interesse toonde bij de berichten die hij hoorde over het verschijnen van een profeet in Mekka.

Hij vertelt: "Toen ik hoorde van het verschijnen van de boodschapper van god, vrede zij met hem, begon ik te vragen naar zijn naam, zijn afkomst, zijn karakter eigenschappen, zijn tijd en locatie en ik begon al deze informatie te vergelijken met wat er in onze boeken werd vermeld. Door al die vragen, werd ik overtuigd van de authentiteit van zijn profeetschap en bevestigde ik de waarheid van zijn missie. Echter, verzweeg ik mijn bevindingen van de Joden. Ik hield mijn mond....

Toen kwam de dag dat de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam Mekka verliet richting Yathrib. Toen hij Sallalahu 'alaihi wasalam Yathrib bereikte en bij Qoeba-e stopte, kwam een man haastend de stad binnen, hij riep de mensen bijeen en kondigde het arriveren van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam aan. Op dat moment was ik op de top van een palmboom aan het werken. Toen ik het nieuws hoorde schreeuwde ik van vreugde: 'Allahoe Akbar! Allahoe Akbar! (Allah is groot! Allah is groot!)'

Zonder enige uitstel of aarzeling, ging ik de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam ontmoeten. Ik zag de massa mensen voor zijn deur. Ik wrong me tussen de drukte en kwam dichter bij hem. De eerste woorden die ik van hem hoorde waren: "O mensen verspreid vrede....verdeel het voedsel....en bid 's nachts wanneer de mensen (normaal) slapen...en u zult het paradijs in vrede betreden..."

Ik keek hem erg kritisch aan. Ik heb hem nauwkeurig onderzocht en was overtuigd dat zijn gezicht niets weg had van een oplichter. Ik kwam dichter bij hem en sprak de geloofsbelijdenis uit dat er geen god dan Allah bestaat en dat Mohammed Zijn boodschapper is. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam draaide zich naar me om en vroeg me: " Wat is jouw naam?" " Al-Hoesein Ibn Sailam," antwoorde ik. "Vanaf nu is het Abdoellah Ibn Sailam. "Ja, ik stemde toe "Laat het Abdoellah Ibn Sailam zijn, Bij Hem die jou zond met de waarheid, ik zou geen andere naam voor mezelf wensen na deze dag. "Ik ging terug naar mijn huis en stelde de Islam voor aan mijn vrouw, mijn kinderen en de rest in mijn huis en ze bekeerden zich gelijk tot het ware geloof. Echter, heb ik ze geadviseerd om hun Islam te verzwijgen van de rest van de Joden tot ik ze toestemming gaf en ze stemden allen in."

"Daarna meteen, ging ik terug naar de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en zei:" O boodschapper van Allah! Het Joodse volk is een bedrieglijk en verloochend volk. Ik wil dat u de meest prominente figuren uitnodigt en tijdens die bijeenkomst moet u mij even uit hun zicht houden en hen vragen over mij, mijn gedrag en status binnen het Joodse gemeenschap. Daarna moet u ze uitnodigen tot de Islam." "De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hield mij buiten hun zicht en riep de meest invloedrijke Joodse mannen bij en vertelde hen over de Islam en zijn boodschap tot de mensheid, Ze begonnen meteen met hem te twisten en waren niet van plan de Islam te accepteren,Toen vroeg hij Sallalahu 'alaihi wasalam hen de volgende vragen: Wat is de status van Al-Hoesein Ibn Sailam binnen jullie gemeenschap?" "Oh hij is onze sayyid (leider) en de zoon van onze sayyid. Hij is onze rabbijn en onze 'Aalim (groot geleerde) en de zoon van onze rabbijn en 'Aalim." " Als jullie kwamen te weten dat hij zich tot de islam bekeerde zouden jullie dat ook doen?"

"Moge God dat verbieden! HIJ zou nooit de islam accepteren! Moge God hem daartegen beschermen," zeiden ze vol afschuw. "Op dat moment kwam ik tevoorschijn, zodat ze mij allemaal konden zien en deelde ze het volgende mee: "O gemeenschap der Joden! Wees bewust van Allah en accepteer waar Mohammed mee gekomen is. Bij Allah, jullie weten met zekerheid dat hij de boodschapper van Allah is en jullie kunnen de voorspellingen over hem, zijn naam en zijn eigenschappen terug vinden in jullie Thora. Wat mij betreft verklaar ik dat hij de boodschapper is van Allah. Ik geloof in hem en weet dat hij de ware is. Ik ken hem."

"Jij bent een leugenaar," schreeuwden ze. "Bij God jij bent corrupt en onwetend, de zoon van een corrupte en onwetende persoon," en ze gingen zo door met schelden en beschuldigen...

Abdoellah Ibn Sailam verwelkomde de Islam met een ziel die dorstig is naar kennis. Hij was hartstochtelijk toegewijd aan de koran en bracht zijn tijd door in het reciteren en bestuderen van de koran. Hij was erg gehecht geraakt aan de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en was constant binnen zijn gezelschap te vinden.

Veel van zijn tijd bracht hij door in de Masjid (moskee), bezig met aanbidding, studerend en onderwijzend. Hij werd bekend om zijn zoete, bewegelijke en effectieve manier van onderwijzen binnen de kringen van de Sahabah (metgezellen) die zich regelmatig verzamelden binnen de moskee van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam .

Abdoellah Ibn Sailam was bekend tussen de Sahabah als "de man van Ahl-al-Djennah" (De bewoners van het paradijs) en dat was door zijn vastbeslotenheid op de advies van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam om zich zo stevig mogelijk te houden aan "de meest betrouwbare houvast" dat is het geloof en de totale overgave aan Allah (Geprezen en Verheven is Hij).


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
www.al-islaam.com


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004