Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Onmisbare ingredi?nten voor iedere relatie in de Islam

Het Geloof
Het meest fundamentele en essenti?le kenmerk van een islamitisch huwelijk is het geloof dat het paar bindt.

Aangezien de islam een wijze van leven is en niet alleen maar een religie die zich beperkt tot wekelijkse aanbidding, wordt het een essentieel onderdeel van het leven van een moslim. Het religieuze referentiekader gedeeld door het paar, vergemakkelijkt de communicatie en het delen van waarden. Wat nauwelijks mogelijk is bij een huwelijk waarbij beide partners een ander geloof aanhangen. Het is sterk aanbevolen dat men het Geloof een belangrijke rol laat spelen bij het ontwikkelen van een liefdevolle relatie. Als voorbeeld: De profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

"Wanneer een man zijn vrouw voedt, krijgt hij beloning voor deze daad en Allah versterkt de band tussen hen"

Dus wanneer we van elkaar houden omwille van Allah (Hij zij verheven), versterken wij feitelijk ons geloof.

Verdraagzaamheid
Sabr (geduld) is het meest nuttige hulpmiddel waarover men kan beschikken bij het leiden van een gezonde levensstijl. Geduldig en verdraagzaam zijn verschaft ons een positieve levensinstelling en brengt ons dichter bij Allah de Verhevene vanwege het Allahsvertrouwen (tawakkul) en hoop. Wij ontwikkelen een innerlijk mechanisme dat ons in staat stelt om moeilijke momenten in het leven aan te kunnen.

Vriendschap met je Partner
Dit aspect van het huwelijk heeft drie bestanddelen. Het eerste is het ontwikkelen van een vriendschapsband met onze wederhelften. Een relatie gebaseerd op vriendschap, is meer in staat weerstand te bieden tegen druk van buiten. Wij eren, vertrouwen, respecteren, accepteren en geven om onze vrienden ongeacht onze verschillen. Dit zijn de aspecten van vriendschap die we in onze huwelijken zouden moeten brengen.

Er is echter een hoogst ongeschikt aspect dat mensen overwegen in hun huwelijk te brengen, namelijk het maatjes-scenario. De shar'a (islamitische wetgeving) heeft de man binnen zijn gezin aan het hoofd geplaatsten dit vereist een zekere waardigheid, welke niet kan worden onderhouden, de echtgenoten elkaar beschouwen als maatjes. Dit zal niet moeten worden gezien dat het betekent dat de man een dictator is, maar een hoeder die verantwoordelijk is tot en voor zijn schare. Dit is een positie van grote verantwoordelijkheid en plaatst een enorme last op de schouders van de man. Verder moeten de kinderen hun ouders zien als vrienden, maar niet als maatjes, want dit moedigt aan tot gebrek aan eerbied.

Vriendschap met Schoonfamilie
Het tweede aspect van vriendschap is het hebben van vriendschappelijk relaties met de schoonfamilie. Wanneer paren wedijveren over welke ouders meer belangrijk zijn wordt het een voortdurende bron van verdriet. Veel nuttigs wordt verspild door te proberen om elkaar ervan te overtuigen wiens ouders het meest ideaal zijn. Het is beter om te accepteren dat onze echtgenote(n)(s) niet zomaar van onze ouders gaan houden, omdat wij dat graag zo zouden willen. Zolang zij relaties onderhouden die hartelijk zijn en gebaseerd zijn op wederzijds respect, zouden wij de kwestie niet moeten forceren.

Vrienden van het Paar
Het derde aspect van vriendschap is onze vriendenkring. Het is toegestaan om persoonlijke vrienden te hebben van hetzelfde geslacht, maar paren moeten ook een poging doen om families als vrienden te hebben, zodat ze samen kunnen socialiseren. Wanneer er een wrijving is ontstaan bij een zekere vriendschap, moet het niet worden voortgezet ten koste van het huwelijk. De profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam adviseerde ons om te kiezen voor Allah vrezende mensen als vrienden, aangezien we geneigd zijn om hun weg te volgen. Vrienden moeten een bron van vreugde zijn en niet van onrust.

Respect voor de Familie/Gezin
Het ouderschap kan een vermoeiende ervaring zijn als de ouders niet goed ge?nformeerd zijn. Dit kan een verandering en een extra druk op het huwelijk zijn. Soms zijn paren vrij na?ef over de veranderingen die de komst van kinderen teweeg kunnen brengen op hun levensstijl. Dit kan een reden zijn dat er in sommige situaties depressies zijn of wrevel en misverstanden in andere situaties.Een Gouden Regel die altijd een leidraad moet zijn is: Het gezin gaat voor alles!

Wanneer er een aanwijzing is dat het gezin niet gelukkig is of niet onze eerste prioriteit heeft, dan is het tijd om bijeen te komen en de situatie openhartig te bespreken. Paren die ouders hebben, krijgen een bijkomende verantwoordelijkheid om voor hen te zorgen; ook dit kan vermoeiend zijn als het paar er niet op voorbereid is. Een zorgplan moet uitgewerkt worden met broers en/of zussen en de ouders, aan wie de eerste zorg gegeven wordt en wat voor soort van ondersteuning zij zullen krijgen.

Plezier
Paren die niet samen lachen, moeten werken aan het hebben van leuke tijden. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam staat bekend als iemand die speelde met zijn vrouwen. Een simpele wandeling in het park kan veel toevoegen aan een relatie. Samen een sport gaan beoefenen of een toegestane grappige film kijken is een andere weg om een lach samen te delen.

Financieel plan
Een van de meest voorkomende punten van geschil binnen het huwelijk is geld. Deskundigen vertellen ons dat 80% van huwelijksconflicten over geld gaan. Het is daarom zeer aanbevolen dat het paar serieuze tijd en inzet steekt in het ontwikkelen van een financieel plan dat wederzijds goedgekeurd is en ongeveer elke zes maanden word bekeken.

Samen een budget voorbereiden is ook een handige en slimme manier om, om te gaan met de financi?n van het huishouden. Er moet worden onthouden dat het geld van de vrouw in de islam van haar is. Hier mag ze mee doen wat ze wil, daarom moet niet worden aangenomen dat het een familie inkomen is, tenzij zij er voor kiest om het bij te dragen aan de familie.

Vrijheid
Het huwelijk in de islam is een deelgenootschap en geen slavernij. Het beschouwen van de vrouw als iemands bezit is onbekend in het islamitisch concept over de verhouding man/vrouw. De teamgeest wordt versterkt en niet beperkt wanneer de leden van het team (echtgenote(n)(s)) vrij zijn om zichzelf te zijn. Vrijheid in de algemene Westerse zin is het vrij zijn om te doen wat iemand wil, of zelfs ego?stisch te zijn. Maar wat bedoeld wordt met toestaan van vrijheid van de echtgenote is, het nadenken over haar behoeften en het erkennen van haar grenzen.

Plannen Voor De Toekomst
Slimme paren maken samen een plan voor de toekomst. Ze werken aan hun financi?le- en pensioneringsplannen. Ze maken testamenten op en bespreken deze met hun kinderen. Dit verschaft een gemoedsrust en versterkt de relatie. Alles te kunnen zijn voor de echtgenoot/echtgenote is een vervullende en lonende ervaring. Verliefd zijn betekent alles geven van jezelf. Het hart stelt geen voorwaarden of bepalingen; het geeft zonder iets terug te verwachten, zo een onzelfzuchtig geven wordt altijd beloond met het tienvoudige.

Vergevend Zijn
Toen de profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam aan zijn metgezellen vroeg:

"Wensen jullie dat Allah jullie vergeeft?" Antwoordden zij: "Natuurlijk, boodschapper van Allah." Hij Sallalahu 'alaihi wasalam reageerde: "Dan vergeeft elkaar."

Een van de hoofdbestanddelen voor een gelukkig huwelijk is dat de echtgenoten in staat zijn elkaar te vergeven, en dat ze geen wrok koesteren of veroordelend zijn tegenover elkaar. Het is te verwachten dat wanneer we samenleven met iemand, er situaties ontstaan waarin we iets zeggen of doen waarmee we onze echtgenote(s)(n) kwetsen. Het is de uitdaging om niet in deze situaties te blijven hangen en elkaar te beschuldigen, maar om er over heen te stappen. Dit kan alleen gebeuren wanneer we niet te trots zijn om vergeving te vragen en wanneer we niet zuinig zijn met het geven van vergeving. Als we hopen dat Allah ons vergeeft, dan moeten we leren elkaar te vergeven.

Bereid Zijn Te Vergeten
Wanneer we constant onze echtgenoten blijven herinneren aan alle keren dat zij ons kwetsten of ons niet hebben gesteund, dan hebben we niet echt vergeven. Dingen die in het verleden zijn gebeurd moeten we daar laten en niet gebruiken als nieuwe munitie in nieuwe situaties. Paren die dit doen, raken meestal in een sleur en worden slachtoffers van hun eigen kleinzieligheid en zijn niet in staat om hier uit te komen.

Flexibel Zijn
Veel paren maken het zichzelf onnodig moeilijk, omdat ze niet bereid zijn om compromissen te sluiten. We moeten niet verwachten van onze echtgenote(n)(s) dat ze een verlengstuk zijn van onszelf; ze zijn een eigen persoon, met een eigen persoonlijkheid en goede en minder goede eigenschappen. We moeten respecteren dat ze het recht hebben om zichzelf te zijn, zolang het niet strijdig is met hun geloofsbeleving (dien). Koppigheid en een niet flexibele opstelling ten opzichte van individuele verschillen, lijdt tot een stressvolle en een gespannen sfeer thuis.

Trouw zijn
Het is bevolen door Allah (swt) dat we trouw moeten zijn aan onze echtgenote(s)(n). Overspel is een misdaad in de Islam. Er zijn echter verschillende vormen van ontrouw. De meest voorkomende vorm is het houden van vriendschappen met het andere geslacht, die de vastgestelde grenzen van de Islam overschrijden.

De toenemende trend van Internet relaties is dan ook strijdig met islamitisch gedrag en waarden en normen en geeft steeds vaker serieuze problemen binnen huwelijken. Wanneer eenmaal een vermoeden van ontrouw is ontstaan, is het moeilijk het vertrouwen weer volledig te herstellen.

Een andere vorm van ontrouw is, wanneer paren eikaars vertrouwen beschamen door vertrouwelijke informatie aan derden door te spelen. Dit is een vertrouwen kwestie en van zo groot belang, dat wanneer deze eenmaal is beschaamd het, het hart van het huwelijk kan aantasten.

Eerlijk zijn
Gewoonlijk hebben we de neiging, wanneer we boos of ontevreden zijn om niet eerlijk te zijn. We proberen onszelf te overtuigen dat, omdat we onrechtvaardig behandeld zijn, het ok? is om eveneens onrechtvaardig in ons gedrag en uitingen te zijn ten opzichte van de ander. Allah (S.W.T.) zegt in de koran, wees niet onrechtvaardig in welke omstandigheid dan ook, zelfs niet tegenover je vijand. En besef dat we hier praten over onze levenspartners en over de ouders van onze kinderen. Woorden zoals "nooit" of "altijd" te gebruiken, wanneer we het gedrag van onze partner beschrijven, is oneerlijk en drijft de ander in de verdediging.

Flirten
Een goede tip om romantiek in het huwelijk te houden, is om te flirten met elkaar. Veel succesvolle huwelijken hebben hun spanning behouden door liefdevolle namen voor elkaar te bedenken en door een geheime manier van communiceren met elkaar. Het is van essentieel belang dat onze echtgenoten zich altijd speciaal en begeerd voelen.

Openhartig zijn
Misverstanden kunnen ontstaan, wanneer paren niet openhartig zijn tegen elkaar. In een huwelijksrelatie moeten de partners zich vrij voelen om hun gedachten uit te spreken, met inachtneming van de gevoelens van de ander, maar zonder dat hij/zij zijn/haar eigen denkbeelden compromitteert. Wanneer de communicatie niet openhartig is hindert het de ontwikkeling van intimiteit en het diepgaand begrip van het innerlijke van de ander.

Ondersteun elkaar in het Geloof
Wanneer we onze levenspartner kiezen, moeten we zoals de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam adviseerde, kijken naar een vrome moslim. De reden daarvoor is dat hun eerste en voornaamste doel is, om Allah te behagen. Deze toewijding tot Allah, maakt hen een uitstekende ondersteuning voor het versterken van de spirituele ontwikkeling van hun partners. In wezen ondersteunt en versterkt het paar, zichzelf en hun familie, in het geloof en de toewijding tot Allah.

Vleiend zijn
Het schenken van complimenten en het verwennen van elkaar, is een eerlijke vleierij en is een erg makkelijke manier om het hart van de echtgenoot te winnen.

Iedereen houdt ervan om gewaardeerd en opgemerkt te worden. Dus gierig zijn in het geven van complimenten is in werkelijkheid jezelf de waardering ontnemen die je er voor terug had gekregen.

Geef toe dat niemand Perfect is
Het gebeurt regelmatig dat onze verwachtingen zo hoog liggen dat we ons zicht verliezen op het feit dat we menselijke wezens zijn die fouten kunnen maken. Wanneer paren beginnen te vitten en het onmogelijke eisen van elkaar, moeten ze zichzelf er aan herinneren dat alleen Allah perfect is.

Bewust zijn van elkaars Gevoelens
De profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam verklaarde dat Allah alle zonden vergeeft als we berouw hebben, maar niet die zonden die we elkaar aandeden. In andere woorden, het kwetsen van iemands gevoelens. Tenzij de persoon die we hebben gekwetst ons eerst vergeven heeft.

Paren zijn soms erg nonchalant wanneer het aankomt op de gevoelens van de echtgenoot; ze nemen het als vanzelfsprekend aan dat de ander wel weet wat er wordt bedoeld. Het is verrassend dat mensen meer gevoelig en hoffelijk zijn tegenover vreemden dan tegen hun geliefden. Een ieder moet waakzaam en voorzichtig zijn dat ze niet gevoelens kwetsen van hun echtgenoten en als ze dat wel doen, moeten ze zich zo snel mogelijk verontschuldigen. Niemand weet wanneer iemand van wie we houden deze wereld zal verlaten, is het dan niet beter om alles weer goed te maken zolang we er nog de tijd voor hebben?

Genegenheid en erkenning
Paren verzuimen vaak te werken aan de ontwikkeling van genegenheid voor elkaar. Door hun echtgenoten niet te bekijken zoals ze gezien worden door de ogen van hun gerespecteerde vrienden, ontdekken zij niet de kwaliteiten in de ander, die anderen mensen wel zien. Samen leuke dingen doen en het delen van bezigheden zijn manieren waardoor genegenheid en erkenning groeit.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004