Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De positie van de Vrouw in de Islam

Lees in dit artikel over de positie van de vrouw in de Islam. De vrouw heeft in de Islam namelijk een zeer belangrijke positie. Kies hieronder een paragraaf om hem te lezen.

Inleiding
Vrouwen uit andere culturen
De komst van de Islam
De positie van de vrouw
Het huwelijk en de bruidschat
Buitenshuis werken
Conclusie


Inleiding
Naar boven

De discussies over de positie van de vrouw in de Islam wordt al een tijdlang gehouden. Helaas is er een verkeerd beeld ontstaan van haar positie en haar daadwerkelijke waarde in de Islam.

De positie van de vrouw kan alleen ontdekt worden als men zich verdiept in de Koran en de overleveringen (Hadith) van de Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam.


Vrouwen uit andere culturen
Naar boven

Voordat ik ga beginnen met de positie van de vrouw in de Islam, wil ik eerst kort wat andere vrouwen naar voren halen uit andere culturen.

Om te beginnen wil ik het hebben over de vrouw bij de Grieken. Het land waar de democratie is ontstaan en waar alle landen naar opkeken, gunde de vrouw geen waarde en geen aanzien, ze werd als werkster of slavin gebruikt, wat betreft het huwelijk; ze werd uitgehuwelijkt aan een partner die door haar ouders uitgezocht werd. Men vond haar de oorzaak van de problemen en werd alleen als lustobject gezien. Zoals bij de Grieken had de vrouw bij de Romeinen ook geen positie in de samenleving. De man was het "helemaal", hij mocht zelfs zijn vrouw vermoorden als hij daar behoefte aan had. Bij de perzen had de vrouw ook niet echt iets te zeggen en bij de Hindoes is onderwerping door de vrouw dag en nacht aan een man een principe, de erfenis loopt van man tot man, in de Indoegeschriften is de omschrijving van een goede vrouw als volgt: een vrouw wiens verstand, spraak en lichaam onderworpen zijn zullen in dit leven een hoge status bezitten en in het volgende zullen zij belanden waar hun echtgenoten zullen belanden, de vrouw wordt levend verbrand als haar man komt te overlijden. Bij de Britten werd de vrouw en haar eigendommen tot de 19e eeuw gezien als de bezit van een man. Pas in 1887 mochten de vrouwen in Engeland eigendommen bezitten. In het Christendom wordt de vrouw gezien als de deur naar de Hel. Als de vrouw bij de joden menstrueerde at ze en zat ze apart. De vrouw werd bij de Arabieren in de pre-islamitische tijd (de tijd voor de komst van de Islam) erg slecht behandeld. Als een meisje geboren werd, werd ze levend begraven, de mensen gingen in rouw wanneer er een meisje geboren werd. Onder deze mensen waren er die hun dochter levend begroeven. Allah zegt in de Koran:

Wanneer aan ??n hunner (de geboorte) van een meisje wordt gemeld, verduistert zijn gezicht en hij is vol toorn. Hij verbergt zich voor het volk vanwege het slechte nieuws dat hem is aangekondigd; zal hij haar in weerwil van schande behouden of haar in het stof begraven? Voorwaar, slecht is hetgeen zij besluiten." (Surah 16 : Ayah 58-59)

En wanneer ze gespaard werd van deze vreselijke dood, zou ze werkelijk een verschrikkelijk en vernederend leven leiden. Het was haar niet toegestaan om een deel te erven van datgene wat haar familieleden achterlieten, ongeacht de hoeveelheid geld waar het om ging en ongeacht haar armoede en geldnood. Een vrouw kon ge?rfd worden. Als haar man overleed dan erfde zijn zoon, zijn vrouw. Dus de zoon kon zijn eigen moeder erven. Ze werd verkocht, kreeg geen bruidsschat en werd uitgehuwelijkt. De vrouwen werden enkel als bezit en lustobject gezien die geen recht of positie bezat. Ze had geen persoonlijkheid en werd onophoudelijk onderdrukt.


De komst van de Islam
Naar boven

Toen de Islam echter kwam, verbood het deze vormen van onrechtvaardigheid tegenover de moslimvrouw, en kreeg ze haar eer, menselijkheid en eigenwaarde weer terug. De moslimvrouw wordt in de Islam gezien als een wezen met een ziel, die veel respect verdient.

De Boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam was gekomen en verhief de status van de dochters met de Wil van Allah en maakte het grootbrengen van dochters belangrijk en beloonde de ouders daarvoor in het hiernamaals met een goede positie.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

?Een ieder die twee meisjes grootbrengt tot zij de volwassenheid bereiken - diegene en ik zullen (samen) komen op de Dag der Opstanding - en hij strengelde zijn vingers in??n (in het Paradijs).? [Overgeleverd door Moeslim]

Allah laat ons duidelijk weten dat Hij geen verschil maakt tussen man en vrouw. Hij zegt in de Edele Koran:

"Ik laat het werk van iemand van jullie die (goed) doet niet verloren gaan, of het nu een man is of een vrouw; jullie horen bij elkaar" (Surah 3 :Ayah 195).

En Hij herhaalt in een andere vers:

"Wie het goede doet, man of vrouw, en hij gelooft: voorwaar aan hem geven Wij een goed leven. En Wij zullen hen zeker belonen met hun beloning, volgens het beste wat zij plachten te doen." (Surah 16 : Ayah 97)

Allah heeft ons verboden om de vrouw te beschouwen als een bezit dat ge?rfd kan worden zoals bekend was in de pre-islamitische tijd. Hij zegt:

"O, jullie die geloven, het is u niet toegestaan vrouwen tegen hun wil te erven." (Surah 4 :Ayah 19)

Allah heeft de vrouw zelfstandig gemaakt in haar individualiteit. Op die manier werd de vrouw een erfgenaam in plaats van een onderdeel van de erfenis. En Allah heeft haar het recht gegeven om te erven van de rijkdommen die haar familieleden achterlaten. Allah zegt:

?Voor de mannen is er een aandeel in wat achtergelaten wordt door de ouders en de verwanten en voor de vrouwen is er een aandeel in wat achtergelaten wordt door de ouders en de verwanten, of het weinig of veel: een vastgesteld gedeelte." (Surah 4 : Ayah 7)

Deze regel geldt voor elke vrouw, of ze een moeder is, een dochter, een zuster of een echtgenote.


De positie van de Vrouw
Naar boven

De positie van de vrouw neemt een waardevolle plaats in de Islam. Haar aanwezigheid zal vaak een rol spelen in het dagelijkse leven van elke moslim. De moslimvrouw is immers de helft van de maatschappij, zij voedt haar kinderen op, die later een verantwoordelijke taak met zich mee zullen dragen en die later een grote rol zullen hebben in deze maatschappij. Zij is voor haar kinderen de eerste leerschool. Hij maakte haar de baas over haar kinderen. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

"De vrouw is de bewaker van het gezin van haar echtgenoot en ze zal op de Dag des Oordeels gevraagd worden over degenen die onder haar zorg vielen." De kinderen dienen hun moeder te respecteren en goed te behandelen. Een man kwam bij Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam en zei:

"O boodschapper van God! Wie heeft het meeste recht om door mij het beste behandeld te worden?" De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde hem: "Jouw moeder." De man zei: "Wie is de volgende?" Het antwoord van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam verbaasd de man. "Jouw moeder", zegt de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam weer. "Wie is de volgende?", vraagt de man nogmaals. "Jouw moeder", zo gaf de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam voor de derde maal ten antwoord. De man begrijpt hierdoor dat zijn moeder heel belangrijk is, daarom stelt hij zijn vraag nu anders: Als ik mijn plicht tegenover mijn moeder gedaan heb, wie komt er dan na haar?", informeert hij. Gods boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Jouw vader." [Overgeleverd door Boekharie en Moeslim]

Dit betekent dat aan de moeder drie keer meer vriendelijkheid en goede behandeling moet worden gegeven dan aan de vader. En in deze zaak is ze bevoorrecht en boven de vader geplaatst.

Een andere man vroeg aan de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam:

?Wat is mijn plicht tegenover mijn vrouw?? De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam antwoorde: "Dat je haar te eten geeft, wanneer je zelf eet, en voorzie haar van kleren, wanneer je jezelf van kleren voorziet en sla haar niet in het gezicht, mishandel haar niet, en zonder je niet af in tijd van misnoegen.? [Overgeleverd door Aboe Da woed, At-Tirmidhi]


Het Huwelijk en de Bruidsschat
Naar boven

Het huwelijk in de Islam is een gezegend overeenkomst tussen man en vrouw waarin liefde, harmonie, samenwerking, respect en genegenheid de basis zijn voor een gelukkig huwelijk. De vrouw heeft in de Islam het recht al meer als 1400 jaar geleden gekregen om niet tegen haar wil uitgehuwelijkt te worden. Het huwelijk is een lange levensreis, voor man ?n vrouw. Daarom is het van belang voor beide partijen een partner te vinden die het beste past bij de persoonlijkheid van de man of de vrouw. Allah zegt in de heilige Koran:

?En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt.? (Surah 30 : Ayah 21)

Een recht die de vrouwen ontnomen was, was de bruidschat. Het werd een verplichting voor de moslimman en een recht van de moslimvrouw zoals Allah aangeeft in de volgende vers:

?En Hij gaf de vrouw het recht op een huwelijksgift en Hij beviel de mannen om haar deze gift volledig te geven, behalve dat deel waar ze vrijwillig afstand van doet."

Allah zegt ook:

"En geeft de vrouwen gewillig haar huwelijksgift. Maar als zij naar haar eigen behagen u er een gedeelte van kwijtschelden, geniet er dan van zonder te vrezen dat dit gevolgen heeft." (Surah 4 : Ayah 4)

Allah heeft de echtgenoot ook verplicht gesteld om de vrouw te onderhouden en om haar op de juiste wijze te voorzien.

"De mannen zijn de toezichthouders over de vrouwen" (Surah 4 : Ayah 5)


Buitenshuis werken
Naar boven

De Islam verbiedt de vrouw niet om buitenshuis te werken. Zolang ze zich maar houdt aan de volgende richtlijnen:

  1. Ze moet de behoefte hebben om dit werk te doen en de samenleving moet haar hiervoor ook nodig hebben. Dit kan alleen maar wanneer er geen man gevonden kan worden die dit werk kan doen.
  2. Ze moet dit doen nadat ze haar eigen werk (haar taken in huis) heeft afgemaakt. (de taken binnenshuis komen op de eerste plaats).
  3. Deze baan moet uit te voeren zijn in een omgeving waarin ze niet in contact staat met mannen. Voorbeelden hiervan zijn: het onderwijzen van vrouwen, het verplegen van vrouwelijke pati?nten. Bovendien mag ze niet in contact staan met mannelijke collega's.
  4. Evengoed is er niets dat haar beperkt in het opdoen van kennis over de Religie - sterker nog, ze is hiertoe verplicht. En er is niets dat haar beperkt in het onderwijzen van de Religie, zolang als dat nodig is en als haar lessen worden gehouden in een omgeving die alleen uit vrouwen bestaat. Er is niets mis met het bijwonen van bijvoorbeeld lessen in een moskee enzovoort. Men moet gewoon opletten dat deze lessen zich gescheiden houden van de mannen. Men kan dit afleiden uit het voorbeeld van de vrouwen die in het begin van de Islam leefden (ofwel de Sahaabiyaat, vrouwelijke metgezellen). Zij werkten en studeerden en gingen naar de moskee. (Dit komt uit de boek: Tanbeehaat ?alaa Ahkaam takhtassu bil-Mu?minaat van Sjeikh Saalih Al-Fawzaan)

Conclusie
Naar boven

Hoe kan de Islam de man opdragen om de vrouw te onderdrukken terwijl de vrouw, een moeder, een echtgenote, een zus, en een dochter is van iedere man. Allah zegt in de Koran:

?Wij hebhen de mens op het hart gedrukt betreffende zijn ouders, zijn moeder droeg hem in zwakte op zwakte, en zijn zogen nam twee jaren in beslag. Zeg Mij en uw ouders dank, tot Mij is de terugkeer. (Surah 31 :Ayah 14)

Om af te sluiten wil ik de conclusie trekken dat de Islam de man en de vrouw niet als gelijksoortige maar als gelijkwaardige ziet, in geen enkele opzicht bestaat er een verschil tussen man en vrouw wat betreft waarde van goede daden of slechte daden. Het enige verschil is dat een man en vrouw fysiek niet hetzelfde zijn. Door de lichaamsbouw van de man heeft hij bepaalde taken die de vrouw niet tot haar verantwoordelijkheden hoeft te rekenen. De man kan ook bijvoorbeeld geen kinderen baren of borstvoeding geven. Dat zit niet in zijn natuur. In de Islam worden de verschillen tussen mannen en vrouwen duidelijk benadrukt maar ze toch als gelijken worden aangesproken. Allah leert ons dat mannen en vrouwen elkaar nodig hebben en dus elkaar kunnen aanvullen. Allah zegt in de Koran :

"Zij zijn bekleding voor jullie en jullie bekleding voor haar" (Surah 2 : Ayah 187)


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004