Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De belangrijkste punten aan een goede echtgenoot

Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste punten die in een man aanwezig moeten zijn om hem te kiezen als je echtgenoot en de vader van jullie kinderen, als Allah besluit dat jullie die krijgen;

Religieuze standvastigheid. Dit is de belangrijkste eigenschap die een man waarmee je trouwt zou moeten hebben. De echtgenoot zou een Muslim moeten zijn, die zich houdt aan alle wetten en doctrines van de Islam in zijn dagelijks leven. De voogd van de vrouw (wali) zou zijn uiterste best moeten doen om dit na te gaan, en de voogd hoort niet af te gaan op hoe de man op het eerste gezicht lijkt te zijn. De hoofdpunten waarnaar je moet vragen over deze man is zijn gebed (salaat); degene die de rechten van Allah verwaarloosd zal veel sneller de rechten van anderen ook verwaarlozen. De ware gelovige onderdrukt zijn vrouw niet, en behandelt haar niet slecht; als hij van haar houdt dan zal hij haar met eer behandelen, en als de liefde voor een periode verdwijnt, dan zal hij haar nooit slecht behandelen of kleineren. Het is zeldzaam om deze houding te vinden in Muslims die Islam niet zo serieus nemen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis);

"En een gelovige slaaf is zeker beter dan een veelgodenaanbidder, ook al bevalt hij jullie" [al-Baqarah 2:221]

"Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest." [al-Hoejuraat 49:13]

"En goede vrouwen zijn er voor goede mannen, en goede mannen zijn er voor goede vrouwen" [al-Noor 24:26]

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd;

"Wanneer je een persoon ontmoet, wiens standvastigheid in zijn geloof en zijn houding je bevalt, huw (je vrouwelijke familielid voor wie je zorgt) dan aan hem, want als je dat niet doet zullen er problemen en corruptie ontstaan op de wereld" (Overgeleverd door al-Tirmidhi en Sahih geclassificeerd door Al-Albaani in Sahih Sunan al-Tirmidhi, 1084)

Naast zijn religieuze standvastigheid, is er de voorkeur dat hij uit een goede familie komt met een goede familie-stamboom (zijn afstammelingen). Als twee mannen die gelijk zijn wat betreft geloof, dan zou de voorkeur uit moeten gaan naar degene die uit een goede familie komt, waarvan bekend is dat zij zich stevig vasthouden aan de wetten van Allah. Dit geldt echter alleen in het geval waarin de andere man niet beter is qua geloof. Dit is omdat de standvastigheid van de naaste familie van de echtgenoot een bepaalde invloed heeft op de kinderen die ontstaan in het huwelijk. Daar komt bij dat als hij van goede komaf is, hij minder snel zal vervallen in dwaze en goedkope handelingen. De rechtvaardigheid van de vader en de opa zijn zeker van groot belang voor de kinderen en de kleinkinderen.

Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis);

"En wat betreft de muur: die behoorde toe aan twee jongelingen die wees waren in de stad, en er onder lag een schat die bestemd was voor hen, en hun vader was een oprechte man geweest. Daarom wenste jouw Heer dat zij hun volwassen leeftijd bereikten, en dan hun schat eruit haalden, als Barmhartigheid van jouw Heer." [al-Kahf 18:82].

Kijk hoe Allah de rijkdom van de vader tijdelijk beschermde tegen de twee jongens na de dood van de vader, als een eerbetoon aan hem vanwege zijn rechtvaardigheid en zijn Taqwaa. Hetzelfde geldt voor de echtgenoot die uit een goede familie komt met goede ouders, in zijn geval zal Allah de dingen makkelijk voor hem maken en hem beschermen, als een eerbetoon aan zijn ouders.

Het zou goed zijn als hij over voldoende welvaart beschikt om hem en zijn familie te beschermen tegen het bedelen en dergelijke, omdat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd tegen Faatimah bint Qays (Moge Allah tevreden met haar zijn), toen ze hem kwam vragen over 3 mannen die die haar ten huwelijk hadden gevraagd; "Wat Moe'aawiyah betreft, hij is een arme man die niet over welvaart beschikt." (Overgeleverd door Muslim, nummer 1480)

Het is niet noodzakelijk dat hij rijk is, of een welvarend zakenman, het is voldoende als hij een inkomen heeft waarmee hij zijn gezin kan onderhouden, zodat ze niet bij andere mensen hoeven aan te kloppen voor eten en dergelijke. Als men echter moet kiezen tussen een religieuze man en een rijke man, dient men te kiezen voor de religeuze man.

Het is zeker aan te raden dat hij lief en zachtzinnig is tegenover vrouwen, want de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft tegen Faatimah bint Qays, in dezelfde hadith die we al eerder noemde ook gezegd "Wat Abu Jaham betreft, zijn stok is altijd aan zijn schouder", dit is een uitdrukking waarmee bedoeld wordt dat hij gewend was vrouwen te slaan.

Het is een goede zaak als hij lichamelijk goed in elkaar zit en dat hij gezond is, zonder afwijkingen, ziektes, en dergelijke. Ook heel belangrijk is dat hij niet onvruchtbaar is, en er ligt ook een voorkeur op een man die niet gehandicapt is, ten opzichte van de man die dat wel is.

Het is aan te raden dat je een man kiest die kennis heeft van de Qur'an en de Soennah. Als je zo'n man kan vinden, dan is dit goed, en zo niet, realiseer je dan dat dit iets zeldzaams is. Het is de vrouw toegestaan om naar de man te kijken die haar een huwelijks aanzoek doet, en het is de man ook toegestaan om de vrouw aan te kijken. Dit zou moeten gebeuren in het bijzijn van een Mahram, en het is niet toegestaan om meer te kijken dan nodig is, of om haar alleen te zien en alleen met haar weg te gaan, of om herhaaldelijk te ontmoeten zonder dat er een geldige reden voor is.

Volgens de Islam dient de wali (voogd) van de vrouw informatie te krijgen over de man die haar ten huwelijk vraagt; hij zou rond moeten vragen aan de mensen die hij vertrouwt en die de man in kwestie kennen en met hem omgaan. Hij zou moeten informeren naar zijn standvastigheid in de Islam, en zijn betrouwbaarheid. Hij zou op een eerlijke mening en een oprecht advies moeten aandringen bij degenen aan wij hij vraagt.

Voordat en tijdens de periode dat je hiermee bezig bent, zou je je moeten wenden tot Allah en hem smeken om het goede makkelijk voor je te maken, en om je te helpen bij het maken van een goede keus, en om je wijsheid te schenken. Na al deze inzet, en wanneer je een keus hebt gemaakt wat betreft de man die je wil trouwen, zou je Istikhaarah moete bidden, waarbij je Allah vraagt om je te leiden naar dat wat het beste voor je is. Als je alles hebt gedaan wat binnen je mogelijkheden ligt, leg dan je vertrouwen bij Allah, want Hij is de beste Helper, moge Hij verheerlijkt worden.

We vragen Allah de Verhevene, de Almachtige, om het goede makkelijk voor je te maken, om je te helpen bij het maken van een juiste keuze, en om je te zegenen met een eerlijke en rechtvaardige man, en goede kinderen, Hij is in staat om dit alles te doen. Moge Allah onze Profeet Mohammad zegenen.

En Allah weet het het beste.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
www.islam-qa.com
www.al-islaam.com

Uitspraken gebaseerd op Jaami' Ahkaam al-Nisaa' door Sheikh Mustafaa al-'Adawi, origineel samengesteld door www.islam-qa.com


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004