Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Zal een vrouw die geen hijaab draagt naar de hel gaan?

Vraag:

Als een meisje geen hijaab draagt, betekend dat dat ze dan naar de hel zal gaan? Maar wat als ze bidt en regelmatig Qor-aan leest, zich fatsoenlijk gedraagt, niet kijkt naar jongens, niet roddelt/lastert, etc., terwijl ze geen hijaab draagt (zal ze dan alsnog) veroordeeld worden tot de hel ondanks al haar goede eigenschappen?

Antwoord:

Alle lof is aan Allaah

Ten eerste is het essentieel te weten dat de moslimmannen en de moslimvrouwen verplicht zijn de bevelen van Allaah en Zijn Boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam op te volgen, maakt niet uit hoe moeilijk deze voor de mensen kunnen zijn, en zonder gevoel van schaamte voor andere mensen. De gelovige die oprecht is in zijn geloof is degene die oprecht is in het uitdragen van zijn plicht tegenover zijn Heer en het gehoorzamen van Zijn bevelen en het vermijden van dat wat Hij heeft verboden. Geen gelovige, man of vrouw, heeft het recht te aarzelen of uit te stellen wat betreft de bevelen; eerder hij of zij zou horen en onmiddellijk moeten gehoorzamen, in overeenstemming met de woorden van Allaah (interpretatie van de betekenis):

?En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allaah en Zijn boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak.? [al-Ahzaab 33:36]

Dit is de staat van de gelovige welke worden geprezen door hun Heer in de aaya (interpretatie van de betekenis):

"De woorden van de gelovigen, wanneer zij naar Allaah en Zijn boodschapper opgeroepen worden, opdat hij onder hen oordeelt, zijn slechts dat zij zeggen: "Wij horen en wij gehoorzamen." En zij zijn degenen die de welslagenden zijn. "En wie Allaah en Zijn boodschapper gehoorzaamt en bang voor Allaah is en Hem vreest: zij zijn degenen die de overwinnaars zijn." [al-Noor 24:51-52]

Bovendien, de moslim zou niet moeten kijken naar hoe klein of groot de zonde is, maar hij zou moeten kijken naar de grootheid en macht van Degene Wie hij ongehoorzaam is, want Hij is de Meest Grote, de Meest Hoge, Hij is Machtig in kracht en Streng in straffen, en Zijn straf is streng en pijnlijk en vernederend. Als Hij exact zou zijn in het nemen van wraak op degenen die Hem ongehoorzamen, dan zou totale vernietiging hun lot zijn. Allaah zegt (interpretatie van de betekenis):

?En zo is de ingreep van jullie Heer, wanneer Hij de steden grijpt die onrechtvaardig zijn. Voorwaar, Zijn greep is pijnlijk, hard. Voorwaar, daarin is zeker een teken voor wie de bestraffing van het hiernamaals vreest. Dat is een Dag waarop getuigd zal worden.? [Hood 11:102-103]

Een zonde kan in de ogen van een persoon onbelangrijk lijken terwijl het voor Allaah serieus is, zoals Allaah zegt (interpretatie van de betekenis):

?.. en jullie dachten dat het iets kleins was, maar het is bij Allaah geweldig.? [al-Noor 24:15]

Deze kwestie is zoals sommige geleerden zeggen: ?Kijk niet naar de kleinheid van een zonde, kijk eerder naar Degene Wie je ongehoorzaam bent.? Wij hebben Allaah te gehoorzamen en te doen zoals Hij ons beveelt. We moeten ons herinneren dat Hij kijkt in het geheim en openbaar, en dat vermijden wat Hij heeft verboden.

Met betrekking tot geloof, als een moslim die bidt sommige zonden begaat of slechte daden, hij blijft een moslim zolang hij geen daad verricht welke hem buiten de grenzen van de Islaam zet of ??n van de dingen doet die (iemands) Islaam nietig verklaren. De zondige moslim zal onderwerpen worden aan de wil van Allaah in het hiernamaals; als Hij wil zal Hij hem straffen, en als Hij wil zal Hij hem vergeven. Als hij de hel zal binnentreden in het hiernamaals, zal hij daar niet voor altijd blijven. Maar geen persoon kan zekerheid hebben wat betreft zijn lot, of hij gestraft zal worden of niet, omdat deze zaak alleen Allaah weet.

Zonden zijn onderverdeeld in twee categorie?n, kleine en grote. Kleine zonden kunnen worden ?beboet? door te bidden, vasten en het verrichten van goede daden. Grote zonden (welke die zijn waarbij een specifieke waarschuwing is overlevert, of waar een specifieke hadd straf voor is in deze wereld of kwelling in het hiernamaals) kan niet worden ?beboet? door goede daden. Eerder wie dergelijke zonden begaat moet oprecht berouw tonen voor deze (zonden). Ieder die berouw toont, Allaah zal zijn berouw accepteren. Er zijn vele soorten van grote zonden zoals liegen, zinaa, ribaa (overspel/rente), stelen, het helemaal niet dragen van de hijaab, enzovoorts.

Gebaseerd op het bovengenoemde, kunnen we niet zeggen over een bepaalde vrouw als zij niet de hijaab draagt dat ze de hel binnen zal gaan, maar ze verdient de straf van Allaah omdat zij ongehoorzaam is aan Zijn bevel aan haar. Met betrekking tot haar specifieke lot, Allaah weet het beste wat dat zal zijn. Wij kunnen niet spreken over dingen waar wij geen kennis over hebben, omdat Allaah zegt (interpretatie van de betekenis):

?En volg niet dat waarover je geen kennis hebt. Voorwaar, het gehoor en het gezichtsvermogen en de harten: die zullen allen erover ondervraagd worden.? [al-Israa 17:36]

Het is voldoende afschrikwekkend voor de moslim wiens hart bewust is om te weten dat als hij een bepaalde daad doet hij blootgesteld kan worden aan de bestraffing van zijn Heer, omdat Zijn bestraffing streng is en pijnlijk, en Zijn vuur is inderdaad heet.

?Het door Allaah aangestoken vuur (de hel) dat tot in de harten doordringt.? [al-Humazah 104:6-7]

Aan de andere kant, de vrouw die gehoorzaam is aan haar Heer?s bevelen ? inclusief het dragen van de complete hijaab ? wij hopen dat zij het paradijs zal binnentreden en overwinning zal ontvangen van de redding van het vuur en de kwellingen.

Het is weliswaar vreemd dat een vrouw wiens karakter goed is, en bidt en vast en niet kijkt naar jongens, en roddel en laster vermijd, niet de hijaab draagt. Als iemand werkelijk deze goede daden volbrengt, dan is dit een sterke aanwijzing dat zij houd van goedheid en kwaad haat. Laat ons niet vergeten dan het gebed onzedelijkheid en kwaad verhindert, en goede daden brengen meer van hetzelfde. Ieder die Allaah vreest betreffende zijn nafs, Allaah zal hem steunen en hem helpen tegen zijn nafs. Het schijnt dat er veel goedheid zit in deze moslimvrouw, en dat ze dicht is bij het pad van de rechtegeleiden. Zo ze zou ernaar moeten streven de hijaab te dragen aangezien haar Heer het haar heeft bevolen. Ze zou de schoonschijnende argumenten moeten negeren en zich verzetten tegen de druk van haar familie. Ze zou niet moeten luisteren naar de woorden van degenen die haar bekritiseren en ze zou de schoonschijnende argumenten van zulke zondige vrouwen, die een vertoning maken van zichzelf om te verleiden, negeren, en ze zou haar eigen verlangen moeten onderdrukken die haar kan verleiden om haar schoonheid te vertonen en daar trots op te zijn.

Ze zou trouw moeten blijven aan datgene wat haar bescherming en bescheidenheid veroorlooft, en stijgen boven het alleen maar zijn van een handelsartikel waarvan kan worden genoten door ieder kwaad persoon die komt en gaat. Ze zou moeten weigeren een bron van verleiding te zijn van de slaven van Allaah.

We doen een beroep op haar geloof en haar liefde voor Allaah en Zijn boodschapper Sallalahu 'alaihi wasalam, en we verzoeken haar ernstig om de hijaab in acht te nemen, voorgeschreven door Allaah en de bevelen van Allaah te gehoorzamen (interpretatie van de mening):

?..en hun sieraad niet tonen ..? [al-Noor 24:31]

?..en vertoont jullie versieringen niet zoals dat in de vroegere tijd van onwetendheid werd gedaan. En onderhoudt de salaah en geef de zakaah en gehoorzaamt Allaah en Zijn boodschapper.? [al-Ahzaab 33:33]

En Allaah is de Bron van kracht en de Leider naar het rechte pad.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
www.islam-qa.com


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004