Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Een man mag de Hijaab van zijn vrouw niet verbieden

Een man die zijn vrouw niet toestaat de hidjab te dragen, heeft niet veel van de Islam begrepen!

Het mag en kan niet zo zijn dat een moslimman zijn vrouw verbiedt de hidjab te dragen.

Allah, swt (de meest Verhevene), heeft de vrouw een unieke positie in de Islam gegeven. Als ik dit weergeef, dan is het de bedoeling de vrouw haar spirituele zelfbewustzijn te doen ontwaken. De unieke innerlijke eigenschappen die ze ontvangen heeft van haar Schepper tot ontwikkeling te brengen en uit te stralen. Ik zou verder willen gaan dan uitstralen, deze eigenschappen kan zij toepassen in haar leven, overdragen aan haar kinderen en aan de gemeenschap.

Een van de meest waardevolle morele voorschrift van haar Schepper is: "Bescherm je schaamte en respect". Iemand vroeg aan de heilige profeet Sallalahu 'alaihi wasalam, wie komt na Allah? De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam antwoordde: "Je moeder" tot drie keer toe. Dit antwoord illustreert de unieke positie van de vrouw binnen de gemeenschap. De heilige profeet Sallalahu 'alaihi wasalam vergeleek de vrouw als een school, d.w.z., zij moet het beste onderwijs ontvangen die op dat moment beschikbaar is, want een moeder zonder kennis en opleiding kan haar kinderen niet helpen op het gebied van onderwijs bijstand.

Allah (s.w.t.) openbaart in de koran:

"zeg: Mijn Heer! doe mij in kennis toenemen".

Kennis verruimt je horizon geeft zelfvertrouwen en verruimt het bewustzijn. Kennis leidt tot actie, actie leidt tot succes en succes leidt tot vervulling. Vervulling is gerelateerd aan geestelijk bewustzijn of Taqwa (Godsbewustzijn) en dit is het stadium waarbij de vrouw haar bewustzijn in de vorm van het hidjab tot uitdrukking brengt. We kunnen aanschouwen haar innerlijke identiteit als moslima, welke zij uitstraalt door middel van de hidjab. De hidjab verschaft haar een innerlijke schoonheid, reinheid en zuiverheid, waar de man niet omheen kan, d.w.z. ze dwingt respect af en dat is op zich een wonder.

Een man die zijn vrouw niet toestaat de hidjab te dragen, heeft niet veel van de Islam begrepen. Hij zit nog opsloten in de verwrongen denkbeelden van zijn dorpscultuur. Het moet duidelijk zijn dat de Islam volmaakt is, volmaaktheid komt van Allah, swt, en heeft eeuwigheidswaarde. Wat zien we nu, dat veel moslims achter modegrillen aanhollen en proberen een way of life na te apen, die hun alleen belachelijk maakt.

Gelukkig zijn er vrouwen die de schoonheid van de Islam en hun moslimabewustzijn op een manier uitdrukking geven, welke alleen respect kan afdwingen. Daar ben ik zeker trots op.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004