Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Mijn lichaam is mijn priv?

Het lichaam van een moslima is haar eigen priv?. Het is dan ook niet zo vreemd dat een moslima zichzelf bedekt zoals de voorschriften. Lees hierover in dit artikel meer, kies hieronder in de lijst een paragraaf om hem te lezen.

Afdwaling van het geloof neemt toe
Geen voorwerp van reclame
Aantrekkelijkheid neemt toe
Wellustig nagekeken
De sluier van de man
Kleding is een zegen


Afdwaling van het geloof neemt toe
Naar boven

Het verschijnsel dat steeds meer mensen van het geloof afdwalen, resulteert in toename van schaamteloosheid en onbescheidenheid, wat ongetwijfeld zijn uitwerking op de samenleving heeft. Een ieder kan waarnemen waartoe de gevolgen van de huidige manier van kleden en het losbandige gedrag, kunnen leiden: overspel, ontucht, het uit??ngaan van families en een complete morele en sociale verval van de samenleving.

Tegenwoordig geldt: hoe excentrieker, en vooral, hoe bloter des te mooier; zolang men zich maar kleedt zoals zijn omgeving dat wil, wordt men door de groep vol tevredenheid geaccepteerd. Bedenkt echter wel goed, dat degenen die de gedragscodes van zo een samenleving overnemen, ook de consequenties hiervan zullen ervaren.


Geen voorwerp van reclame
Naar boven

Een moeslima (moslimvrouw) beschouwt zichzelf niet als een voorwerp van reclame. Ze heeft noch de behoefte om zichzelf te etaleren, noch de behoefte om op straat om zich heen te kijken om op te vallen of om gezien te worden zoals dat momenteel gewoon is. Ze weet immers wat ze in huis heeft, en heeft er geen behoefte aan haar lichaam(svormen) zichtbaar te maken. H??r lichaam is immers h??r priv? en het is haar goed recht om dat te bedekken.

In de Islaam gaat men immers ook veel minder van zichzelf uit; men denkt eerst aan een ander. Hoe dan ? Doordat de moslima zich bedekt, beschermt ze zichzelf maar ook de man voor verkeerde gedachten. Tevens wordt hierdoor het spreken of roddelen over het lichaam van vrouwen een halt toe geroepen, want er is simpel weg niets te zien. Op deze wijze wordt ze beschermd tegen ongewenste blikken en het snijdt de weg naar vrijmoedig gedrag al bij voorbaat af.


Aantrekkelijkheid neemt toe
Naar boven

Kleding echter die de lichaamsvormen van een vrouw zichtbaar maken, doen de aantrekkelijkheid alleen maar toenemen,en het opent de deur naar verkeerde gedachten.Deze kunnen ook in slechte daden vertaald worden. Degene die met bedekt hoofd op straat loopt, wordt soms misschien wel nagestaard, maar wat valt er dan te zien dan slechts een bescheiden voor zich uitkijkende moslima?


Wellustig nagekeken
Naar boven

Sommige moslima's kunnen zich misschien nog de tijd herinneren waarin zij als niet-moslima met onbedekt hoofd en in "eigentijdse" kleding over straat liepen. Hoe vaak zijn ze aangesproken of lastig gevallen, nagefloten of wellustig nagekeken. Deze zaken zijn schadelijk voor een vrouw en tasten haar gevoel van waardigheid aan. Door zichzelf te bedekken, betekent het niet dat ze van haar vrijheid beroofd wordt, maar het verschaft haar juist een zekere mate van bewegingsvrijheid.


De sluier van de man
Naar boven

Niet alleen voor de vrouw, maar zeker ook voor de man gelden er regels betreffende kleding en gedrag. Voor hen geldt o.a. dat zij zich minimaal moeten bedekken vanaf de navel tot en met de knie?n; zodat dit lichaamsgedeelte niet zichtbaar is voor het oog. Tevens behoort hij de baard te laten staan. De baard van de man is te vergelijken met de sluier van de vrouw.

Allah (de Glorierijke en de Verhevene) heeft de mens perfekt geschapen. Hij heeft hem de Heilige Qoran gegeven zodat hij precies weet hoe te leven. Moeten we ons daar dan niet aan houden, en gaan we zelf bepalen hoe we ons gaan kleden? Is het niet Allah, onze Schepper (de Glorierijke en de Verhevene) die het beste weet wat goed voor ons is?


Kleding is een zegen
Naar boven

En bedenk bij het aankleden dat kleding een zegen is die Allah (de Glorierijke en de Verhevene) alleen aan de mens verleend heeft !

Allah (de Glorierijke en de Verhevene) zegt in de Koran:

"O, kinderen van Adam: Wij (Allah) hebben u inderdaad kleding nedergezonden om uw naaktheid te bedekken en om te dienen ter bescherming en verfraaiing; maar het beste kleed is het kleed der godsvrezendheid. Dit is een teken van Allah, opdat zij er lering uit mogen trekken )Koran Surah 7 : Ahay 26)


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
Lezing "Kleding en gedrag" van zuster C.L.


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004