Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
25 smeekbedes uit de Koran

In de Koran zegt Allah:

En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen Voorwaar: Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbede wanneer hij tot Mij smeekt. (Surah 2 : Ayah 186)

Leer deze smeekbedes dus uit je hoofd beste broeders & zusters. je kunt ze zo vaak zeggen wanneer en waar je maar wilt. Hieronder volgen de 25 smeekbedes uit de koran


Smeekbede 1
Naar boven

Onze Heer, geef ons in de wereld het goede en in het Hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel (Surah 2 : Ayah 201)


Smeekbede 2
Naar boven

Onze Heer, schenk ons geduld en maak onze voeten standvastig en sta ons bij tegen het ongelovige volk (Surah 2 : Ayah 250)


Smeekbede 3
Naar boven

Onze heer bestraf ons niet als wij vergeten of als wij fouten maken (Surah 2 : Ayah 286)


Smeekbede 4
Naar boven

Onze heer, belast ons niet zoals degenen voor ons belast heeft (Surah 2 : Ayah 286)


Smeekbede 5
Naar boven

Onze heer, belast ons niet met wat wij niet kunnen dragen en scheld ons kwijt en vergeef ons en wees ons genadig. U bent onze Meester en help ons tegen het ongelovige volk (Surah 2 : Ayah 286)


Smeekbede 6
Naar boven

Onze heer, laat onze harten niet afwijken nadat U ons geleid heeft en schenk ons van uw kant Barmhartigheid. Voorwaar, U bent de Schenker. (Surah 3 : Ayah 8)


Smeekbede 7
Naar boven

Onze Heer, vergeef ons onze zonden en onze overdrijvingen met betrekking tot onze zaak en maak ons standvastig en help ons tegen het ongelovige volk (Surah 3 : Ayah 147)


Smeekbede 8
Naar boven

Onze heer, voorwaar, U bent degene die iemand de hel binnenleidt, U heeft hem dan waarlijk vernederd. En voor de onrechtvaardigen zullen er geen helpers zijn (Surah 3 : Ayah 192)


Smeekbede 9
Naar boven

Onze Heer, voorwaar, wij hebben een oproeper gehoord die oproept tot geloof : 'Gelooft in jullie Heer' (Surah 3 : Ayah 193)


Smeekbede 10
Naar boven

Onze heer, vergeef ons onze zonden en wis onze fouten uit en neem ons leven met (dat van)de vromen (Surah 3 : Ayah 193)


Smeekbede 11
Naar boven

Onze Heer, schenk ons wat U aan Uw boodschappers belooft hebt en verneder ons niet de op de Dag der Opstanding. Voorwaar, U verbreekt de belofte niet (Surah 3 : Ayah 194)


Smeekbede 12
Naar boven

Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en wanneer U ons niet vergeeft en ons geen genade schenkt, dan zullen wij zeker tot de verliezers behoren (Surah 7 : Ayah 23)


Smeekbede 13
Naar boven

Onze Heer, plaats ons niet bij het onrechtplegende volk (Surah 7 : Ayah 47)


Smeekbede 14
Naar boven

Onze Heer, doe een uitspraak tussen ons en ons volk, naar de waarheid en U bent de Beste van de Oordelaars (Surah 7 : Ayah 89)


Smeekbede 15
Naar boven

Onze Heer, schenk ons geduld en doe ons sterven als mensen die zich hebben overgegeven (Surah 7 : Ayah 126)


Smeekbede 16
Naar boven

Onze Heer, maak ons geen voorwerp van vervolging door het onrechtlegende volk. En red ons door Uw Barmhartigheid van het ongelovige volk (Surah 10 : Ayah 85-86)


Smeekbede 17
Naar boven

Onze Heer, Voorwaar, U weet wat wij verbergen en wat wij openlijk doen en er is voor Allah niets verborgen op de aarde en in de hemel (Surah 14 : Ayah 38)


Smeekbede 18
Naar boven

Onze Heer, schenk ons van uw zijde barmhartigheid en bereid ons een rechte weg voor onze zaak (Surah 18 : Ayah 10)


Smeekbede 19
Naar boven

Onze Heer, maak voor ons onze echtgenotes en onze nakomelingen een verkoeling voor de ogen en maak ons leiders voor de Moetaqqoen (Surah 25 : Ayah 74)


Smeekbede 20
Naar boven

Onze Heer, Uw Barmhartigheid en Kennis omvatten alle zaken, vergeef daarom degenen die berouw tonen en die uw Weg volgen en bescherm hen tegen de bestraffing van de Hel (Surah 40 : Ayah 7)


Smeekbede 21
Naar boven

Onze Heer, doe hen en wie rechtschapen waren van hun vaderen en hun echtgenotes en hun nakomelingen de Tuinen van 'Adn (het paradijs) binnentreden, die U hen beloofd hebt : voorwaar, U bent de Almachtige, de Alwijze (Surah 40 : Ayah 8)


Smeekbede 22
Naar boven

Onze Heer, neem de bestraffing van ons weg : Ayah voorwaar wij zijn gelovigen (Surah 44 : Ayah 12)


Smeekbede 23
Naar boven

Onze Heer, vergeef ons en onze broeders die ons zijn voorafgegaan in het geloof en maak in onze harten geen wrok jegens degenen die geloven. Onze Heer, voorwaar, U bent zachtmoedig, meest Barmhartig (Surah 59 : Ayah 10)


Smeekbede 24
Naar boven

Onze Heer, op U vertrouwen wij en tot U wenden wij ons in berouw en tot U is de tergkeer (Surah 60 : Ayah 4)


Smeekbede 25
Naar boven

Onze Heer, vervolmaak voor ons licht en vergeef ons : Ayah voorwaar, U bent Almachtig over alle zaken (Surah 66 : Ayah 8)


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
www.al-islaam.com


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004