Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Uitleg van Ayat El Koersie

"Niets behalve de dood kan diegene weerhouden van het Paradijs die na iedere fard gebed Ayatul Koersie reciteert"

En

" Als de dood er niet was, zou een ieder die Ayatul Koersie reciteert na iedere fard gebed, rechtstreeks naar het Paradijs gaan"

Ayatul Koersi betekent het troonvers en is daarmee de hoogste vers van de Koran. De beloning voor de recitatie van dit vers is heel groot. In de traditie van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam is het gebruikelijk om dit vers na iedere verplichte gebed te reciteren. Het mag daarbuiten ook ten alle tijden worden gereciteerd. Hoewel men met dit vers bescherming bij Allah kan zoeken tegen de invloed van Satan, is het ook heel belangrijk dat het begrepen wordt. Hoe goed we ons best ook doen om het te begrijpen, we zullen de ware inhoud van de goddelijke verzen nooit 100% begrijpen, simpelweg omdat Allah in Ayatul Koersie zegt: "En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten dan wat Hij wil."

Als je gaat slapen, reciteer Ayatul Koersie , dan zal Allah voor jou een engel in dienst stellen en je zult tot in de ochtend beschermd worden tegen de duivel. Evenals voor het slapen, kan de troonvers ook gereciteerd worden wanneer men wakker wordt. Iedere dienaar van Allah die Ayatul Koersie met een oprechte hart reciteert met de bedoeling om bescherming krijgen.

Nederlandse vertaling:

Allah, er is geen God dan Hij, de Levende, de Zelfbestandige,sluimer noch slaap kan Hem treffen. Aan Hem behoort toe wat er in de hemelen en wat er op de aarde is. Wie is degene die voorspraak doet bij Hem zonder Zijn verlof? Hij kent wat er voor hen is en wat achter hen is. En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, behalve wat Hij wil. Zijn Zetel (1) strekt zich uit over Hemelen en de Aarde en het waken over beide vermoeit Hem niet; Hij is de Verhevene, de Almachtige. (Surah Al Baqarah : Ayah 255)

(1) Koersie: wordt letterlijk als Zetel vertaald

Uitleg:

Allah! Er is geen God dan Hij

De zin "Er is geen God dan Hij" vormt de fundamentele basis van islam, het is waarop de Islam is gebaseerd en waarom Allah het leven heeft ingesteld; wij zijn geschapen om Allah te aanbidden, deze zin is ook daarom het fundament van aanbidding tot Allah.

"En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen" (51:56)

In een hadith Koedsie vertelt Allah (s.w.t.) aan Profeet Moesa ('alaihi asalaam) dat deze zin (Kalima Tawhied) zwaarder weegt dan het heelal: "O Mozes, als de aarde, de hemelen en de inhoud ervan, de zee?n en wat erin zit, op de ene kant van een weegschaal gelegd zouden worden, en op de andere schaal de kamila Tawhied zwaarder wegen" (Hadith Qudsi)

Tawhied is niet alleen een zin die we vanuit ons hart moeten uitpreken maar is ook een levenswijze. Het eist van ons dat we onze waarde, normen en manier van denken naar de inhoud hiervan moeten instellen. De getuigenis is een belofte die we aan Allah doen, we sluiten daarmee een verband en beloven Hem dat we iedere vorm van afgoden zullen verwerpen, waar en wanneer we ze ook maar tegenkomen. Pas nadat we dit doen acht Allah ons in staat om Zijn Eenheid te erkennen.

Gebeurtenis:

Er was een handelaar die in de maand Ramadan in Basra dadels wilde verkopen. Hij moest tijdens zijn verblijf een onderdak hebben en vond een huis, waarvan de eigenaar hem vertelde dat het behuisd werd door een ifriet genaamde djinn. De man vertelde verder dat iedereen die in het huis woonde door hem werd gedood of weggejaagd. De handelaar zei dat hij alleen vrees had voor Allah en niet bang was voor de djinn.

De man huurde het huis, gelijk de eerste nacht toen hij in bed lag kwam de djinn in een zwarte gedaante op hem af. De man begon gelijk Ayatul Koersie te reciteren, maar tot zijn verbazing reciteerde de djinn iedere regel mee tot en met de laatste regel:

"Wa la ja'oedoehoe hief-dhoehoema wa hoewa al aliyoe al adiem"

De dijnn kon die regel niet uitspreken, de man had de zwakke punt ontdekt en bleef de zin achterelkaar herhalen totdat de zwarte gedaante verdween.

Toen de man de volgende ochtend wakker werd zag hij op de plek waar de djinn was as op de grond liggen, waarschijnlijk was de djinn door Ayatul Koersie verbrand.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004