Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Surah Al Qaf nader bekeken

Verbaasd zijn ze dat er uit hun midden een waarschuwer tot hen is gekomen, de ongelovigen zeggen dat dat onmogelijk is en een verbazingwekkende zaak is, de gedachten dat als we dood zijn en tot stof zijn geworden en dan weer opgewekt worden door onze Heer Allah kan er bij hun niet in dat lijkt de ongelovige onmogelijk. Maar kijken zij wel verder dan hun neus lang is??

Zelf de waarheid die tot hen kwamen wilde zij niet geloven.

Zij loochende zelf de waarheid toen die tot hen kwam, daarom nemen zij een verward stand in (Quraan Surah 50 : Ayah 5)

Dat wij weer opgewekt zullen worden door onze Heer willen zij (de ongelovigen) maar niet geloven. Zoals Allah een dood stuk land (stuk grond) met water weer tot leven kan brengen, zo kan hij ook ons opwekken nadat wij dood zijn.

En Wij brengen daarmee (water) het dode land weer tot leven. Zo zal ook de Opwekking zijn. (Quraan Surah 50 : Ayah 11)

Dat er een Heer is willen zij ook niet geloven, Onze Heer Allah is het die alles zijn vorm heeft gegeven, Allah is het die Alles heeft Geschapen en tot Hem is de terugkeer. Vragen zij zich dan nooit af hoe de Hemel is gebouwd en hoe die is versiert, vragen zij zich dan niet af wie de aarde zijn vorm heeft gegeven en hoe de bergen zijn geplaats en hoe al het mooie gewassen op de aarde groeit??? Vragen zij zich dat niet af?? Dit is de vraag die Allah (s.w.t.) ook stelt:

Kijken zij dan niet naar de Hemel boven hen, hoe Wij die gebouwd hebben en hoe wij die versierd hebben en hoe die geen enkel scheur heeft?

En hoe wij de aarde uitgespreid hebben en wij daarop stevige bergen geplaatst hebben en Wij daarop allerlei mooie gewassen deden groeien? (Quraan Surah 50 : Ayah 6-7)

Allah (s.w.t.) is het die uit de hemel gezegende water neer doet dalen en daarmee tuinen deed groeien

En Wij hebben uit de hemel gezegende water neer doen dalen, waarna Wij daarmee tuinen deden groeien en graan van oogstbare gewassen (Quraan Surah 50 : Ayah 9)

Hebben wij Allah (s.w.t.) hier ooit eens voor bedankt hebben wij ons wel afgevraagd waar het water vandaan kwam?? En zijn we Allah (s.w.t.) wel dankbaar voor het geen waar Hij ons mee heeft voorzien??

Allah (s.w.t.) is Alwetend over alle zaken, geen geheim kan voor Hem bewaard worden. Hij is het die ons heeft geschapen en Hij weet wat er in onze zielen bevind. Geen geheim kun je bewaren Allah ziet je over al en de twee Engelen die we hebben op elke schouder 1 die schrijven alles op er is niets dat zij vergeten.

Wanneer de twee onvangers (Engelen) aan de rechterzijde en aan de linkerzijde zitten te schrijven.

Er geen woord dat hij uit, of aan zijde bevindt zich een waker gereed is (Quraan Surah 50 : Ayah 17-18)

De dood is iets dat zeker zal komen de dood is iets waar je niet van kunt vluchten en toch proberen we dat, Nee broeders en Zuster de dood zal komen.

De doodsstrijd zal werkelijk komen, dat is waarvoor jullie proberen te
vluchten. (Quraan Surah 50 : Ayah 19)

De dag dat er een einde aan het wereldse leven komt die zal zeker komen en Allah (s.w.t.) heeft ons ervoor gewaarschuwd. Er zal op een bazuim geblazen worden op deze dag kan niemand vluchten! Dat is de dag waarop de aarde hevig zal gaan beven dat is de dag waarop wij ons moeten gaan verantwoorden tegen over onze Heer. Dan zullen de beide Engelen kenbaar maken wat jij heb gedaan vergeet niet ze hebben alles opgeschreven en niets zijn ze vergeten. Dan zul je je beloning krijgen of je straf.

Maar de meeste weten nu niet dat ze in dwaling verkeren pas als de dood hen overkomt dan pas zullen ze er achter komen dat ze dwaalde, ze zullen Saitan de schuld geven maar nee Saitan zal zeggen:

?Onze heer ik heb hem niet tot dwaling gebracht; hij verkeerde zelf in
dwaling.?? (Quraan Surah 50 : Ayah 27)

Niemand kan je dan de schuld geven alleen je zelf .

De helle Vuur is wat jouw beloning zal zijn de Hel zal vragen ?Is er nog Meer?? Soebhana Allah, Allahoe Akbar

(Gedenk) De Dag dat Wij de Hel zeggen.?Ben je al vol?? En zij zegt: Is er dan nog meer? (Quraan Surah 50 : Ayah 30)

Raakt deze Aya uit de Quraan je niet??? Soebhna Allah.

De Hel is iets waar we allemaal niet naar toe willen, maar wat doen we er eigelijk voor om niet tot de bewoners van de Hel te behoren??? Denk je nou echt dat je zomaar het Paradijs binnen zult komen?? Ongeacht je houding en je gedrag?? Nee broeders en zuster Het Paradijs is voor de Moettaqoen!!!!

De Moettaqoen zijn de mensen die beschikken over Taqwa (het vrezen van Allah) wie zich verre houden wat Hij heeft verboden, en juist dat gene doen die Hij ons heeft bevolen te doen. Zij zullen krijgen wat Allah onze heer hun heeft beloofd.Het Paradijs.

Treed haar binnen in vrede, dit is de Dag van eeuwighied.? (Quraan Surah 50 : Ayah 34)

Prijs de Glorie met een lofprijzing van jou heer. Gedenk Hem elke dag en Bedank hem Elke dag wees Hem gehoorzaam en zoek bescherming Bij jou Heer voor de Dag waar aan geen twijfel is.

Op die Dag Zullen zij het blazen (op de bazuim) In werkelijkheid horen. Dat is de Dag van de Opwekking.

Voorwaar, Wij doen leven en Wij doen sterven en tot Ons is de terug keer. (Quraan Surah 50 : Ayah 42-43)


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004