Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Het gedenken van Allah (Subhana Wa Ta'ala)

Een aanbidding die weinig energie kost?het is een van de makkelijkste aanbiddingen, het kan altijd en overal, en het heeft geen extra eisen nodig. Onderweg naar school, kun je het doen, op je werk, tijdens allerlei bezigheden?.en daarbij komt ook nog dat deze zeer makkelijke vorm van aanbidding een van de meest geliefde aanbidding van Allah (s.w.t.) is. We hebben het over de Dikr.

Dikr, oftewel het gedenken van Allah (s.w.t.), hoe vaak je het ook doet, je zult er niet moe van worden, want het enige wat je ervoor nodig hebt is je tong, en die wordt nooit moe. En Allah (s.w.t.) zegt dat deze makkelijkste aanbidding, de meeste zegeningen met zich meebrengt. Maar daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden! Namelijk dat je het vaak herhaald!

Allah (s.w.t.) zegt:

"O, gij die gelooft, blijft standvastig wanneer gij een leger (van ongelovigen) ontmoet en gedenkt Allah vaak, opdat gij moogt slagen" (Surah al-Anfaal : Ayah 45)

Dit merken we op bij alle verzen die over Dikr praten, er wordt altijd benadrukt dat je het vaak moet herhalen. Dit wijst er dus op dat Dikr enkel en alleen geldig is als het vaak genoeg herhaald wordt. Een smeekbede van Mousa was:

"Geef mij een helper uit mijn familie, Aaron, mijn broeder; Vergroot mijn kracht door hem, En laat hem mijn arbeid delen, Opdat wij U veel mogen verheerlijken." (Surah Taa-Haa : Ayah 29-33)


Dikr (het gedenken van Allah)
Naar boven

Laten we eens een aantal overleveringen van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam bekijken die over het gedenken van Allah (s.w.t.) gaan:

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

"Het verschil van een die zijn Heer wel en gedenkt en die zijn Heer niet gedenkt, is als het verschil tussen een levende en een dode."

In een andere versie wordt vertelt:

"Het verschil tussen een huis waarin Allah wel wordt gedenkt, en een huis waar Allah niet wordt gedenkt is als het verschil van een levende en een dode."

Het hart van een dienaar die Allah (s.w.t.) wel gedenkt kun je vergelijken met een levende met al zijn beweging en activiteit, en hij die Allah (s.w.t.) weinig of niet gedenkt is als een dode, geen leven, geen beweging, geen activiteit, het is slechts een dood iets.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zegt in een hadeeth Qudusi, dat Allah (s.w.t.) zegt:

"Ik ben hoe mijn dienaar denkt dat ik ben, ik ben bij hem als hij mij gedenkt. En als hij mij gedenkt in zich zelf, gedenk ik hem ook in mijzelf, en als hij mij bij een groep mensen gedenkt, gedenk ik hem in een betere groep."

Masha Allah, alleen deze overlevering zou genoeg moeten zijn om ons de hele dag Allah (s.w.t.) te laten gedenken, als hij ons ook gedenkt, in zichzelf, wat willen wij nog meer?? En als wij eens bij en groepje vrienden, of bij onze familie, Allah (s.w.t.) willen gedenken, dan gedenkt hij ons ook in een groep wat beter is dat de groep waartussen wij ons bevinden er komt inderdaad geen eind aan de barmhartigheid van Allah (s.w.t.)!! Hoe groot zijn de gunsten van Allah (s.w.t.) tegenover ons, en wat is de reden dat het zo moeilijk voor ons is om iets meer ons best te doen om Allah (s.w.t.) te bedanken voor de gunsten en dit leven wat hij ons heeft geschonken?

Ibn al-Qayyim zegt:

"Er is niks beters bij het gedenken van Allah (s.w.t.) dan het feit dat hij jou op dat moment ook gedenkt."

Zo zien we hoe makkelijk Allah (s.w.t.) aan ons denkt, en wij nemen er nooit de moeite voor om eventjes vijf minuten, voordat je gaat slapen een paar istigfaars te doen. Wanneer was het voor het laatst dat we dit daadwerkelijk hebben gedaan?

Er kwam een man bij de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en zei: "O profeet van Allah, de vrijwillige islamitische vormen van aanbidding zijn teveel voor mij geworden, welke adviseert u mij om het goed vast te houden?"

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Laat jouw tong zacht zijn met het gedenken van Allah."

Tegen een andere man antwoord de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam: "Dat je sterf en jouw tong is zacht door het gedenken van Allah (s.w.t.)."

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

"Zal ik jullie wijzen op de beste daden? De meest waardevolle bij jullie Heer, en de hoogste bij jullie schepper, duurder dan goud en zilver, en beter dan dat jullie jullie vijand ontmoeten en elkaars nekken slaan (Jihad)? Hij zei: "Het gedenken van Allah (s.w.t.)."

Op een dag zat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam in zijn huis, en de metgezellen kwamen bij elkaar in de moskee, de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hoorde dat, en ging naar ze toe, en vroeg hen: "Wat is de reden dat jullie zitten?" Zij antwoordden:"Om Allah te gedenken." Hij Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Zweren jullie dat??" Zei zworen, en toen zei de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam: "Ik vroeg jullie niet omdat ik jullie wantrouw, maar als de Dikr het enige is wat jullie bij elkaar heeft gebracht, dan vraagt Allah (s.w.t.) aandacht van de engelen voor jullie!"

Dus als wij enkel en alleen voor Allah (s.w.t.) bij elkaar komen, dan zijn de engelen ook bezig met ons?Subhana Allah?heeft deze simpele vorm van aanbidding zoveel gunsten en voordelen???

Ja!, en nog veel meer, zoals we zullen zien!

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zegt:

"Gedenk Allah bij elke boom en elke steen."

Dit legt er de nadruk op, dat je altijd en overal Allah (s.w.t.) moet gedenken, en in een staat van Dikr moet zijn?

Wie houd je tegen om onderweg naar school of je werk tasbee7 te doen, in de auto, tram, bus??

Om meer inzicht te krijgen op hoeveel nadruk de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam hierop legt, kijken we naar de volgende overlevering, overgeleverd door A?cha ra.: "De Profeet gedacht Allah in elke staat, op elk moment van de dag, en als hij uit het toilet kwam, vroeg hij Allah om vergeving om de paar minuten waarin hij Hem niet heeft kunnen gedenken."

Hoeveel minuten, uren, dagen, en misschien wel maanden in ons leven hebben wij Allah (s.w.t.) niet aan gedacht??? Terwijl het juist veel en veel harder nodig hebben dan de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam. We hebben nu het nut en voordeel van de Dikr gezien, maar wat is Dikr eigenlijk? Wat houdt het in? Wat moeten we zeggen?

Iedere soort Dikr, heeft zijn eigen beloning:

Astaghfiro Allah

Hierbij vragen we Allah (s.w.t.) om vergeving.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zegt:

"Als je Allah om vergeving vraagt, opent hij voor jou alle deuren, en verlost jou van alle problemen, en schenkt hem van waar hij niet het verwacht."

Waarom: waarvan hij niet verwacht: Door jou istighfaar, zorgt Allah (s.w.t.) voor gunsten voor jou, uit een hoek die jij helemaal vergeten bent, of helemaal niet kent, dit om te laten zien, dat jij die geschenken door jou istighfaar hebt gekregen, en niet door jou eigen moeite. Kijk maar het volgende vers, wat ons vertelt over de Profeet Nuh ('alaihi asalaam):

"En ik zeide: "Zoekt vergiffenis van uw Heer, want Hij is de Vergevensgezinde. Hij zal regen voor u nederzenden in overvloed. En Hij zal uw rijkdommen en kinderen vermeerderen, en Hij zal u tuinen en rivieren schenken. Wat scheelt u, dat gij geen Wijsheid van Allah verwacht?" (Surah Nuh : Ayah 10-13)

Dus het zoeken van vergiffenis had voor dit volk een reden kunnen zijn voor voorspoed, regenval, rijkdommen, etc etc..

Subhana Allah

Dus het zeggen van: "Subhana Allah"

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zegt: "Zou iemand van jullie 1000 zegeningen in een dag willen ophalen?" De metgezellen vroegen: "Hoe, O profeet van Allah?"

Hij Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Door honderd keer 'Subhana Allah' op te zeggen, dan krijg je 1000 zegeningen, of het wist 1000 zonden."

Subhana Allah betekent: O Allah, u bent vrij van elke minderheid, m.a.w.: U bent volmaakt. Je wordt je steeds bewuster van de wonderen en kennis en macht van Allah (s.w.t.).

Subhana Allah wa bihamdih

Betekenis: Naast het feit dat Allah volmaakt is, dank je hem voor alles.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Hij die per dag honderd keer 'Subhana Allah wa bihamdih' zegt, worden zijn zonden vergeven, ook al zijn ze zoveel als het schuim van de zee."

Schuim van de zee: hiermee wordt bedoeld het schuim wat na een golf achter blijft.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei ook: "Hij die honderd keer 'Subahana Allah wa bihamdih' zegt, krijgt een palmboom in het paradijs geplant."

Dus als je het vaak genoeg zegt, heb je insha Allah in het paradijs een prachtig bos, wie zou dat niet willen??? Voor wie zou dat teveel zijn????

Subhana Allah wa bihamdih, Subahana Allah al-'adeem

De betekenis is ongeveer gelijk aan het bovenstaande.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Twee woorden, licht voor de tong, zwaar op de weegschaal, waar de barmhartige veel van houdt: 'Subhana Allah wa bihamdih' en 'Subhana Allah al-'adeem'."

Dus wil je de kant van de zegeningen op jou weegschaal zwaarder maken?? Dan weet je wat je moet doen?Stel je eens voor dat dat juist het kleine beetje wat je op de dag des oordeels nodig hebt om het paradijs binnen te gaan??? Wat voor spijt gaat er dan door je heen op dat moment??? Maar dan is het helaas te laat?..

Laa ilaaha illa Allah

Er is geen god dan Allah.

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Het beste wat door mij en de profeten voor mij is gezegd: 'Laa ilaaha illa Allah'."

Hiermee komt je hart steeds en steeds dichterbij Allah (s.w.t.). De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Vernieuw jullie imaan (geloof), want ook het geloof verzwakt en verouderd." De metgezellen vroegen: "Hoe O profeet van Allah?" Hij zei: "Zeg: 'Laa ilaaha illa Allah'."

Laa ilaaha illa Allah wahdaho laa sharika lah, laho almolk wa laho alhamd wa howwa 'ala kolli shay'in kadeer

Hmmm, dit is wel een hele lange?die we net hebben gehad, kun je in minder dan vijf minuten honderd keer opzeggen, maar om dit honderd keer op te zeggen, heb je wel een kwartier nodig?maar laten we eens kijken wat je er allemaal voor terug krijgt?een klein kwartiertje..:

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

"Hij die honderd keer per dag 'Laa ilaaha illa Allah, wahdaho laa sharika lah, laho almolk wa laho alhamd wa howwa 'ala kolli shay'in kadeer' zegt, dan is het alsof hij tien slaven heeft verlost, en er worden honderd zegeningen bij geschreven, en 100 zonden worden weggeveegd, en het is een bescherming voor hem tegen de duivel voor de hele dag, en er zal niemand iets beters hebben gedaan die dag dan hij, behalve diegene die meer dan hem gezegd."

Hebben we hier een kwartiertje voor over??? Dat is nu niks meer, vergeleken met wat je allemaal ervoor terug krijgt. In de Ramadan worden de duivels geketend, maar jij kan ervoor zorgen dat jij ook buiten de Ramadan geen last hebt van de duivel?Masha Allah?en dat naast al dat andere: zonden worden weggeveegd, en in plaats daarvan komen zegeningen, en het is alsof je 10 slaven hebt gered?

Laa Hawla wa laa Qowwata illa bi Allah

Er is geen verandering en kracht zonder Allah (s.w.t.).

De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Dit is een schat uit de schatten van het paradijs."

Subhana Allah wa al-hamdolillaah wa laa ilaaha illa Allah wa Allahu akbar.

Allah is volmaakt, dank aan het, er is geen god dan Allah, en Allah is het grootst.

Tijdens de reis van Israa' en Mi3raadj (de nachtelijke hemelvaart), kreeg de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam een brief van Ibrahim ('alaihi asalam), die gericht was aan ons, hij zegt daarin: "Het paradijs heeft vruchtbare aarde, veel water, en de planten zijn: 'Subhana Allah wa al-hamdolillaah wa laa ilaaha illa Allah wa Allahu akbar'."


Drie vormen van Dikr
Naar boven

We kunnen drie vormen van Dikr onderscheiden, nl:

  • Dikr met hart en tong,
  • Dikr met hart,
  • Dikr met tong

Natuurlijk is het duidelijk dat de eerste het beste is, de tweede is wat minder, maar ook goed natuurlijk?de laatste is een beetje gevaarlijk, het kan zijn dat je dan moeite doet voor niets, als je gedachten ergens anders zijn dan met wat je zegt?dan zul je er niet veel aan hebben, maar er is een positieve kant eraan: het is beter dat je tong bezig is met Dikr, dan dat je aan het roddelen bent?.

Nog enkele voorbeelden van zij die veel aan Dikr deden:

Ibn Taymiyya zei: "Het gedenken van Allah is voor ons, als het water voor de vissen."

Als we de eerste overlevering van de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam weer erbij pakken, waarin hij de vergelijking stelt als een levende en een dode, is deze uitspraak ook meteen duidelijk.

Abou Houraira had per dag 12.000 tasbeeha!!!

Waarom precies 12.000???

In die tijd, moest je 12.000 dinaar betalen om een slaaf te bevrijden, maar Abou Houraira kon dat niet, dus hij 'gaf' 12.000 tasbeeha?..Masha Allah!!

Tot slot nog een klein verhaaltje:

Ibn al-Qayyim ging een keertje langs bij de leraar van Ibn Taymiyya, vlak na salaat al-fajr, maar hij zag dat hij bezig was met Dikr, dus hij dacht ik kom terug als de zon op komt. Dat deed hij, en tot zijn grote verbazing zat hij nog steeds Dikr te doen?.de derde keer kwam hij rond de tijd van salaat dohr terug, en hij zat nog steeds Dikr te doen, en toen hij hem vroeg waarom, antwoordde hij: "Het midden van de dag is aangebroken, en dit is mijn lunch, en als ik mijn lunch laat staan, verzwak ik."


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
www.al-islaam.com


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004