Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
10 manieren om je liefde voor Allah (s.w.t.) te versterken

Ibn al-Qaiyim heeft 10 manieren genoemd waardoor de liefde van Allah voor Zijn dienaar zal groeien en Vice Versa. Die manieren zijn:

  1. Het reciteren van de Koran en het overpeinzen van de betekenis.

  2. Dichter tot Allah (Geprezen en Verheven is Hij) komen via het verrichten van vrijwillige daden, nadat men de verplichte daden heeft vervuld (zoals extra gebeden na de 5 verplichte gebeden of vasten naast de vastenmaand Ramadan etc) zoals dit wordt genoemd in de Hadith Qoedsi: ?Mijn dienaar komt dichter tot Mij door het verrichten van vrijwillige daden totdat Ik van hem houdt.?(Boekharie)

  3. Het continue gedenken van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) onder alle omstandigheden, door middel van de tong, hart en daden. De hoeveelheid liefde die men voelt voor Allah (Geprezen en Verheven is Hij) wordt hierdoor be?nvloed.

  4. Door datgene te doen waarvan Allah (Geprezen en Verheven is Hij) houdt in plaats van onze verlangens te volgen.

  5. Dat het hart gevuld is met liefde voor de namen en eigenschapen van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) en dat het hart zich thuis voelt in deze tuin van kennis.

  6. Het overpeinzen van de goedheid en geschenken van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zowel wat verborgen als openlijk verschijnt.

  7. Dit is de mooiste eigenschap, dat het hart teder, zacht (zich onderwerpt) ootmoedig (gedwee) is tegenover Allah (Geprezen en Verheven is Hij)

  8. Het alleen zijn met Allah (Geprezen en Verheven is Hij) tijdens de nacht als Allah (Geprezen en Verheven is Hij) neder daalt tot de laagste hemel in het laatste gedeelte van de nacht, terwijl men Zijn boek leest en eindigt met het vragen van vergiffenis en men berouw toont.

  9. In het gezelschap zijn van de geliefde en oprechte mensen, dat men profijt zal hebben bij hun waardevolle woorden. Zonder dat men onnodig spreekt alleen als het voordelig zal zijn voor jezelf en je weet dat het je status zal verheffen (bij Allah) en het voordelig zal zijn voor anderen.

  10. Wegblijven van datgene dat tussen het hart en Allah (Geprezen en Verheven is Hij) kan komen te staan. (Al datgene waarvan Allah (Geprezen en Verheven is Hij) niet houdt en men daardoor steeds verder verwijderd wordt van Allah (Geprezen en Verheven is Hij).

naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
www.al-islaam.com


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004