Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Veel vragen over Allah (Subhana Wa Ta'ala)

Het is de plicht van de gewone moslim om de ge- en verboden in de Heilige Qor'aan op te volgen. De Heilige Qor'aan volledig begrijpen is voor de meesten van ons moeilijk.

Op een keer werd de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam door de mensen om hem heen bestookt met allerlei vragen; vragen die veelal niets of zijdelings met het onderwerp te maken hadden dat aan de orde was. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei: "Laat het aan mij over, wat ik jullie wil vertellen, want jullie voorgangers zijn vernietigd door hun buitensporige vragen en door de grote meningsverschillen die zij hadden met hun profeten."

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft argumenteren (discussieren) en buitensporige (veel) vragen stellen verboden.

De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

"Geef op wat ik jullie verboden heb, probeer zoveel mogelijk dat wat ik heb opgedragen in daden om te zetten. Er zal een tijd komen waarin de mensen veel zullen vragen, zelfs zullen vragen: "Allah creeerde de schepselen, maar wie schiep Allah?"

Als dit wordt gevraagd, zeg dan : "Allah is een, soera (hoofdstuk) Al-Ichlaas (uit de Heilige Qor'aan), en zoek bescherming tegen de duivel door 3 x "aoedzoe billaahi minasj-sjaitaanir-radj-djiem" te zeggen en blaas 3 x over je linker schouder."

Dus de vragen van de gewone man over de subtiele dingen van religie zijn een groot gevaar. Discussies over bijvoorbeeld de taal van de Heilige Qor'aan is vergelijkbaar met iemand die een brief ontvangt van de koning, een brief met vele nuttige zaken en adviezen,. In plaats hier aan, dus aan de inhoud van de brief aandacht te besteden, let de brieflezer erop of het briefpapier wel nieuw is. Op deze manier geeft de gewone gelovige mens veel noodzakelijke dingen op en schenkt te veel aandacht aan het antwoorden op onnodige vragen over Allah (Subhana Wa Ta'ala).


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
Lezing "Kleding en gedrag" door zuster C.L.


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004