Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Spreken over zegeningen van Allah (Subhana Wa Ta'ala)

Spreken over de zegeningen van Allah, zowel deze die duidelijk zichtbaar zijn als deze die verborgen zijn.

Ze erkennen en over ze spreken verdrijft zorgen en kwelling. De dienaar wordt aangemoedigd om de houding aan te nemen van dankbaarheid, hetgeen het hoogste niveau is die hij kan bereiken, zelfs als hij zich in een staat van armoede, ziekte of andere soorten van ellende bevindt.

Zoals de Profeet gewoonlijk was te zeggen als er iets gebeurde waar hij niet tevreden over was:

Alhamdoelilahie 'ala koeli h'aal - Lof is aan Allah onder alle omstandigheden. (Ibn as soennie, al hakiem)

Als hij de ontelbare zegeningen die Allah (s.w.t.) hem heeft geschonken zou vergelijken met de slechte dingen die hem zijn overkomen, dan zal hij merken dat de tegenspoed niets voorstelt vergeleken met de zegeningen. Een van de meest nuttige dingen in dit opzicht is het volgen van het advies van de Profeet die in de sahih hadith wordt gegeven, overgeleverd door Aboe Hoerayrah:

"De boodschapper van Allah zei: "Kijk naar degenen die zich onder jou bevinden, en niet naar degenen die zich boven jou bevinden, zo dat jij niet mager zult denken over de zegeningen die Allah jou schenkt."

Als een persoon dit belangrijke concept (van het alleen kijken naar degenen die zich onder hem bevinden) in gedachten houdt, zal hij zeker merken dat hij het beter heeft dan vele anderen wanneer het gaat om goede gezondheid, psychologische kracht, en voorzieningen (rizq) zoals voedsel, kleding, onderdak etc., ongeacht zijn situatie. Dus zullen zijn ongerustheid en zijn bezorgdheid verdwijnen, en hij zal een toename van vreugde en blijheid voelen in de zegeningen van Allah die hem boven anderen heeft doen verheffen.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004