Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De Kinderen van de Profeet (Vrede zij met hem)

Alle kinderen van de Profeet Sallalahu 'alaihi asalam waren met Khadija, behalve Ibrahiem. Kies hieronder in de lijst een van de kinderen van de Profeet Sallalahu 'alaihi asalam om hier meer over te lezen.

Alqaasim
Zainab
Ruqayah
Oem Kalthoem
Fatima
Abdullah
Ibrahiem


Alqaasim
Naar boven

Hij was het oudste kind en de profeet Sallalahu 'alaihi asalam werd ook naar het kind genoemd (Abu Alqaasim). Alqaasim stierf toen hij ongeveer 2 jaar oud was.


Zainab
Naar boven

Dit was de oudste dochter en heeft een beproeving ondergaan. De Profeet Sallalahu 'alaihi asalam zei over haar:"Zij is de beste onder mijn dochters." Ze werd na Alqaasim geboren, trouwde met Abu Al'aas Ibn Rabi'e en kreeg een zoon, de Ali werd genoemd en een dochter die Omaimah werd genoemd. De Profeet Sallalahu 'alaihi asalam droeg haar tijdens het gebed. Zainab is aan het begin van het jaar 8 hijra in Medina overleden.


Ruqayah
Naar boven

Zij trouwde met Othman Ibn Affan, moge Allah met hem tevreden zijn, en kreeg een zoon van hem; Abdullah die later door een haan in zijn oog werd geprikt en op een leeftijd van zes jaar aan de gevolgen hiervan overleed. Zij overleed toen de Profeet Sallalahu 'alaihi asalam in de Badr-strijd verwikkeld was.


Oem Kalthoem
Naar boven

Zij trouwde met Othman Ibn Affan, nadat Ruqayah stierf en had geen kinderen. Zij stierf in de maand Shaban van het jaar 9 Hijra en is begraven in Albaqi'e.


Fatima
Naar boven

Zij was de jongste en de meest geliefde dochter van de Profeet Sallalahu 'alaihi asalam Ze is de beste onder de vrouwen in het paradijs. Ze trouwde met Ali ibn Abutalib na de slag in Badr en kreeg twee zonen; Hassan en Hussein en twee dochters; Zainab en Oem Kalthoem.

Haar dochter Oem kalthoem is later getrouwd met Omar ibnoel Khattab en kreeg een kind van hem die Zaid werd genoemd. Na het overlijden van Omar Ibnoel Khattab trouwde Oem Kalthoem met Awn, de zoon van haar oom Jaafar. Awn stierf ook en ze trouwde met zijn broer Mohammed. Na het overlijden van Mohammed trouwde ze met zijn broer Abdullah. Fatima is zes maanden na het overlijden van de Profeet Sallalahu 'alaihi asalam gestorven. Deze vijf kinderen waren geboren voor het gezantschap van de Profeet Sallalahu 'alaihi asalam.


Abdullah
Naar boven

Volgens sommige overleveringen werd hij na het gezantschap geboren, andere overleveringen stellen vast dat hij daarvoor geboren werd. Hij stierf als klein kind en was het laatste kind van de Profeet Sallalahu 'alaihi asalam en Khadija.


Ibrahiem
Naar boven

Ibrahiem is de zoon van de Koptische Maria en werd in Medina geboren in de maand Djumadah 1 van het jaar 9 Hijra. Hij stierf op 29 Shawal 10 hijra en werd zestien of achttien maanden oud. Hij werd begravin in Albaqi'e. De Profeet Sallalahu 'alaihi asalam heeft gezegd dat Ibrahiem zijn borstvoeding alsnog in het paradijs zou krijgen.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
www.moslimgezin.tk


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004