Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Het Fadjr gebed

Het fadjr-gebed is de meetapparatuur voor uw liefde voor Allah de Verhevene

Een paar dagen zijn voorbij? de jongeman is naar zijn baas gegaan? om te zeggen tegen hem: ik zal vanaf morgen niet op tijd verschijnen op het werk? en zal de verslagen niet tijd leveren op de afgesproken tijd? Maar ik zal jullie niet toestaan om mij te beoordelen? Jullie hebben zelfs niet het recht om mij te ontslaan van mijn werk?. verder

Als wij ons neerbij leggen bij dit standpunt dan zullen we deze jongeman uitlachen, sommigen zullen hem als dwaas en gek bestempelen? Hoe wil hij zijn rechten verkrijgen zonder zijn plichten te dragen?

Wat als we zeggen dat de meesten onder ons hetzelfde rare werk verrichten? en zelfs erger dan dit? Zij doen hetzelfde tegenover de rechten van Allah Geprezen en Verheven is Hij? Hoe kan een persoon dit zichzelf toestaan? Hij gebruikt alle gunsten van Allah die overal in zijn omgeving te vinden zijn? eten, drinken en kleding en allerlei gunsten in dit leven? Toch verricht men niet eens de simpelste plichten die op hem opgesteld zijn? en wel het gebed? En als hij het verricht doet hij het niet op de vastgestelde tijden? hij verricht het gebed heel snel zoals de kip haar voedsel pikt? Hij concentreert zich niet tijdens het gebed en weet niet eens wat hij doet?

Na het uitvoeren van een onderzoek waaraan 4000 mensen hebben deelgenomen? was er 14% van de deelnemers die het fadjr gebed nooit op tijd verrichtte? en 16% verrichtte het heel af en toe? 33% soms en 35 % altijd? Geprezen is Allah? Wij praten niet over zaken die men wel mag en niet mag verrichten waarbij geleerden verschillende meningen hebben? of over een vrijwillige handeling die een moslim verricht waarbij hij de keuze heeft om het te doen of niet? we spreken nu over de grootste en belangrijkste daad binnen de islam? het gebed dat verplicht is voor de moslim, bepaald door Allah geprezen en verheven is Hij in alle omstandigheden en toestanden.

Toen Allah, Geprezen en verheven is Hij, de moslims gebood om de gebeden te verrichten? heeft Hij degenen die het verwaarlozen en niet op tijd verrichten gewaarschuwd en zei: "Wayloen voor de verrichters van de salaat (het gebed). Degenen die onachtzaam zijn met hun salaat". De moefassieroen (geleerden die de Qor'aan uitgelegd hebben) zeggen: De betekenis van dit vers, is het nalaten van het gebed en deze verrichten buiten de gestelde tijd. Ze zeiden ook, wayloen ofwel Al-Wayl is een rivier in de hel? die erg diep is? die erg donker is? geloven de moslimvolkeren in het boek van hun Heer?

De meeste moslims in dit tijdperk verwaarlozen hun gebeden en verlaten ze? net of het uit hun vocabulaire is verdwenen? ze verrichten het uren nadat de tijd ervoor is verstereken, er zijn sommigen die fahr verrichten vlak voor het dohr-gebed, anderen verrichten het helemaal niet? waarom deze verwaarlozing en minachting van de rechten van Allah Geprezen en Verheven is Hij?

Zeggen wij niet dat wij van Allah houden, Geprezen en Verheven is Hij meer dan wat voor schepsel dan ook op deze aarde? Wanneer een persoon van een ander houdt? hij zou het ontmoeten van desbetreffende persoon prachtig vinden? Hij zal zelfs de hele tijd denken aan het moment waarbij hij zijn geliefde zal zien? en wanneer er een seconde voorbij is zal hij denken van de tijd dringt en kan daardoor niet slapen? totdat hij zijn geliefde ontmoet? is het echt dat zij die lui zijn om het fadjr-gebed te verrichten? houden van Allah? Spreken zij de lof aan Hem en willen Zij Hem ontmoeten?

Laten we ons verplaatsen in een miljonair die een aanbod gedaan heeft aan een werknemer in zijn bedrijf, samenvattend zijn de voorwaarden dat die werknemer dagelijks om 5:30 s'morgens naar het huis van de directeur komt om hem wakker te maken en hem dan verlaat (dit zal max. 10 minuten duren)? Als tegenprestatie zal de directeur zijn werknemer 1000 euro dagelijks geven? Dit aanbod zal blijven staan zolang de werknemer de miljonair wekt? Het contract wordt totaal geannuleerd wanneer de weknemer een dag zijn belofte niet nakomt zonder geldige reden, hij moet dan al het geld terug geven? Beste broeder en zuster stel dat je in de plaats bent van deze werknemer? Zul je dan de directeur niet wekken? Zul je niet ervoor zorgen de grootste zorg dat je op tijd wakker wordt zodat je die 1000 euro zult verdienen? Zul je je best niet doen om te laten zien dat je in staat bent om wakker te worden en je baas wakker te maken?

Als het gaat om de relatie met Allah dan is het de grootste relatie die er is? Hoe kun je dit je eigen aandoen Oh broeder en zuster? En Allah, geprezen en verheven is Hij, is Degene die jou gunsten geeft en Hij is degene die jou alles gegeven heeft? De gunsten die Hij aan jou geeft torenen uit boven alle miljoenen en miljarden dollars? Hij heeft gezegd: "En als jullie de gunsten van Allah op willen sommen, dan kunnen jullie ze niet tellen." ?Heeft die Barmhartige Edele Heer geen recht op jou om voor Hem dagelijks wakker te worden om 5:30 in de morgen, zodat je Hem dankt in 5 of 10 minuten voor de gunsten die Hij aan jou gegeven heeft?

? Het oordeel over het verwaarlozen van de fadjr-gebed:

Allah de Verhevene zegt: "De salat is de gelovigen op vaste tijden voorgeschreven".

De islam is een volledige levenswijze? Het is een belofte tussen dienaar en zijn Schepper waarbij de dienaar zich houdt aan bepaalde verplichtingen. Tegenover deze verplichtingen geeft Allah de dienaar verschillende rechten en gunsten geschonken. Het is niet begrijpelijk om de belofte te accepteren en vervolgens te doen wat jou uitkomt en de rest te laten vallen.

Allah zegt: "O jullie die geloven, treedt de islam binnen, volledig" De moefassieroen hebben gezegd: Neem en accepteer de islam met alle oordelen en aftakkingen. Allah was kwaad op de zonen van Isra?l (Jacob) toen zij hetgeen uit hun religie hebben genomen wat hun goed uitkomt, en de rest aan de kant hebben gezet. Allah zei toen tegen hen: "geloven jullie in een gedeelte van de Schrijft en in een ander gedeelte niet?"

De boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam heeft degene die de fadjr-gebed en de 'isha-gebed in een gemeenschap verwaarloost een huichelaar genoemd! Laat staan degene die het helemaal niet verricht?niet in een gemeenschap en niet elders?de boodschapper van Allah Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

"Er is geen gebed die zwaarder is voor de huichelaars dan het fadjr-gebed en het isha-gebed, en als zij wisten wat erin zat (beloning) dan zullen zij erheen komen zelfs kruipend op hun knie?n" (overgeleverd door Boekharie, Boek adaan).

Allah de Verhevene neemt afstand van degene die de verplichte gebeden laten. De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam heeft gezegd:

"Laat het gebed niet opzettelijk, degene die het gebed met opzet laat dan zal Allah en Zijn boodschapper afstand nemen van hem." (Overgeleverd door Ahmed in zijn moesnad).

Beste broeder en zuster zou je het leuk vinden als de meest geliefde persoon afstand van je neemt? Hoe kun je het gebed verwaarlozen zodat Allah afstand van je neemt?

Hoe kun je het gebed verwaarlozen zodat Allah afstand van je neemt?

Hoe kun je het gebed verwaarlozen zodat Allah afstand van je neemt?

Na het lezen van dit artikel? wat is de oplossing

  • Ieder van ons dient de wekker te zetten om wakker te worden voor salat Al fadjr.

  • We dienen het gebed haar waarde te geven in ons leven, onze zaken dienen aangepast te worden aan het gebed.

  • Vroeg slapen om wakker te worden voor het gebed, en daarna niet meteen weer in slaap vallen. Na Al-fadjr geeft Allah de gunsten aan zijn dienaren.

  • Uitkijken wie men als vriend neemt, zodat hij jou en jij hem opwekt voor het gebed en zodat jullie elkander goede adviezen kunnen geven.

  • Het opzeggen van de smeekbedes voor het slapen, en Allah om hulp vragen om het gebed goed en op tijd te verrichten.

  • Voelen en beseffen dat men een zonde begaan heeft bij het uitstellen van de verplichte gebeden en Allah beloven om nooit deze grote zonde te herhalen.

Moge Allah ons en jullie laten behoren tot degenen die van Allah houden, en moge Allah onze en jullie harten verzuiveren.

Hetgeen in dit artikel wat juist en goed is, is afkomstig van Allah, en wat fout en incorrect is, is afkomstig van mijn begeerte en de shaytan.

- Abou Sayfoullah -


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
www.al-islaam.com


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004