Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Betekenis "Sallalahu 'alaihi wasalam"

Beste broeders & zusters, "Sallalahu 'alaihi wasalam" wordt gezegd bij het noemen van de naam van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en NIET bij het noemen van de Naam van Allah. Wanneer de Naam van Allah genoemd wordt, dan zegt men (bijvoorbeeld): Soebhaanahoe wa Ta'aalaa (s.w.t.) - Vertaling: Vervolmaakt en Verheven is Hij. Verder kan je alle andere Namen en/of Eigenschappen van Allah noemen, na het noemen van Zijn Naam - en Allah weet het beste.

Wat betreft de betekenis van "Sallalahu 'alaihi wasalam":
Het beste wat er gezegd is over de betekenis van deze zin, is dat wat Al-Imaam Al-Boekhaarie heeft vermeld van Aboe l-'aalieyah, zoals Sheikh Ibn 'Othaymien noemt in zijn boek Sharh' Zaad Al-Moestaqnie' en ook in Sharh' Al-'Aqiedah Al-Waasitiyyah, samengevat dat "de salaah over de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam duidt op prijzingen en het gedenken van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam bij de hoge zittingen bij Allah. De Salaam houdt de wensen in van vrijwaring van allerlei aandoeningen en kwalen bij de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam. De smeekbede "Sallalahu 'alaihi wasalam" wordt gezegd na het noemen van de profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam.

Sallalahu 'alaihi wasalam: moge de salaah en salaam van Allah op Zijn profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam rusten. de salaah van Allah op zijn profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam is Zijn lofspraak voor de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam in het bijzijn van de engelen die dichtbij (maar onder) Allah zijn, meest Verheven is Hij, Die verheven boven Zijn 'arsh (Troon) is, Die zich boven de zeven hemelen bevindt, op zo'n manier dat het bij Zijn Majesteit past. De engelen prijzen de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam eveneens. De salaam is Allah's bescherming van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam tegen gebreken en elke vorm van kwaad en de bescherming van de boodschap waarmee hij is toevertrouwd. Wanneer de moslim "Sallalahu 'alaihi wasalam" zegt, smeekt hij Allah om Zijn lof en bescherming van de profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam te schenken en de bescherming van de boodschap van de Islaam die aan hem is geopenbaard. (zie Djalaa-oel Afhaam fie Fadlie s -Salaati wa s-Salaam 'ala Moeh'ammadien khairi l-anaam van Ibnoe l-Qayyiem, (Damascus, Syri?, Daar ibn Kathier en al-Madina, Saudie Arabie: Daar at-Toeraath, 1408/1988], p. 128.

Geleerden - waaronder zijne eminentie Sheikh 'Abdoel 'Aziez ibn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) - hebben zich uitgesproken over het inkorten van de prijzing voor de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam. Het oordeel hierover, is dat dit niet toegestaan is.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bron
www.al-islaam.com


Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004