Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Islaam, Imaan & Ihsaan

'Omar (radiallahoe 'anhoe) zegt in een overlevering: Terwijl wij eens bij de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zaten, verscheen er een man. Deze man droeg melkwitte kleding en had gitzwart haar. Aan hem was niet te zien dat hij gereisd had, maar niemand van ons kende hem. Hij ging bij de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zitten met zijn knie?n tegen de knie?n van de profeet Sallalahu 'alaihi wasalam en hij legde zijn handen op zijn dijen. Hij zei: 'O Mohammed, vertel mij over de Islaam. De Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei vervolgens:

'Islaam is: getuigen dat er geen ware god is behalve Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is, verrichten van het gebed, geven van de zakaat, vasten van de maand Ramadan en het verrichten van de bedevaart naar Mekka indien je daartoe in staat bent.'

Hij zei: 'Jij hebt de waarheid gesproken.' Wij waren verbaad dat hij hem eerst ergens naar vroeg om vervolgens zijn antwoord te bevestigen. Hij zei: 'Vertel mij over het geloof (Imaam).' Hij Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

'Geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn boodschappers, de Dag des oordeels en het geloven in de voorbeschikking van zowel het goede en het kwade.'

Hij zei: 'Jij hebt de waarheid gesproken.' Vervolgens zei hij: 'Vertel mij over de perfectie in het geloof (Ihsaan).' Hij Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

'Aanbid Allah alsof je Hem ziet, want Hij ziet jou wel, ondanks dat jij Hem niet ziet.'

Hij zei: 'Vertel mij over het Uur.' Hij Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

'De ondervraagde heeft hierover niet meer kennis dan de vrager.'

Hij zei: 'Vertel mij dan over haar tekenen.' Hij (salla Allahoe 'alajhi wa sallam) zei:

'De slavin zal haar meesteres baren en je zult de blootvoetige, naakte en arme schaapherders zien wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen.'

Hierop vertrok hij (de vreemdeling). De profeet Sallalahu 'alaihi wasalam bleef een tijd stil en zei vervolgens tegen mij: 'O 'Omar, weet jij wie de vrager was?'

Ik ('Omar) antwoordde: 'Allah en Zijn Boodschapper weten het het best.' Hij Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

'Het was Jibriel (Gabriel). Hij kwam om jullie jullie godsdienst te leren.'

(Overgeleverd door Moeslim)


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004