Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
De Wonderen van de Koran

Hier kun je alles lezen over de Wonderen van de Koran. Dit zijn slechts een aantal Wonderen van de Koran want er zijn er echter nog veel meer. Maak hieronder een keuze om over één van de vele wonderen van de Koran te lezen.

Inleiding
De vorm van de aarde
De bergen
zee?n en rivieren
Diepe zee?n en inwendige golven
Wolken & bliksem
Oorsprong van het heelal
De rode roos van Nebula
De menselijke embryologische ontwikkeling
De sensorische karakteristiek van de huid
Het cerebrum (grote hersenen)
Statische wonderen van de Koran

De menselijke embryologische ontwikkeling
Naar inhoudsopgave

In de Heilige Koran spreekt Allah over de menselijk embryologische ontwikkelingsstadia:

En wij hebben de mens uit een uittreksel van leem geschapen. Daarna maakten Wij hem een druppel in een welverzekerde rustplaats. Daarop maakten wij de druppel tot een `alaqah (bloedzuiger, opgehangen ding en bloedklomp), waarop Wij de `alaqah tot een mudghah (zoiets als gekauwde substantie) maakten, [waarop Wij de mudghah tot beenderen maakten, waarop wij de beenderen bekleedden met vlees. Daarna brachten Wij hem voort als een nieuw schepsel. Gezegend dus zij Allah, de Beste der scheppenden. (Surah 23 : Ayah 12-14)

Letterkundig gezien heeft het Arabisch woord `alaqah drie betekenissen: (1) bloedzuiger, (2) opgehangen ding en (3) bloedklomp.

Als we een bloedzuiger vergelijken met het embryo in het `alaqah stadium, vinden we een gelijkenis tussen deze twee, zoals we in figuur 16 kunnen zien. In dit stadium krijgt het embryo ook voeding uit het bloed van de moeder, zoals het geval is met de bloedzuiger, die zich met het bloed van anderen voedt.


Figuur 16: De bovenstaande tekeningen illustreren de uitwendige gelijkenissen tussen een bloedzuiger en een menselijk embryo in het `alaqah stadium.

A. Humaan embryo doorgesneden zijde van amnion (binnenste vruchtvlies) (voorste hersen gedeelte, hart en dwarsdoorsnede van amnion)
B. Bloedzuiger


De tweede betekenis van het woord `alaqah is "opgehangen ding". Dat is wat we zien in figuur 17 en 18, de ophanging van het embryo, tijdens het `alaqah stadium, in de baarmoeder.
Figuur 17: In deze figuur kunnen we de ophanging van een embryo in de baarmoeder (uterus) zien tijdens het `alaqah stadium.

Figuur 18: In deze foto microscopische figuur zien we de ophanging van een embryo (met rode pijl B aangegeven) tijdens het `alaqah stadium in de baarmoeder (ongeveer 15 dagen oud). De ware grootte van het embryo is ongeveer 0.6 mm.

De derde betekenis van het woord `alaqah is "bloedklomp". We zien dat de uitwendige gelijkenis van het embryo en zijn vliezen tijdens het `alaqah stadium lijkt op die van een bloedklomp. Dit is te wijten aan de aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden bloed dat tijdens dit stadium aanwezig is in het embryo (zie figuur 19). Ook tijdens dit stadium, circuleert het bloed niet tot het einde van de derde week in het embryo. Daarom lijkt het embryo in dit stadium op een bloedklomp.
Figuur 19: Tekening van het pre-stadium van het cardiovasculaire systeem in een embryo tijdens het `alaqah stadium. De uitwendige gelijkenis van het embryo en zijn vliezen lijkt op die van een bloedklomp, dankzij de aanwezigheid van relatief grote hoeveelheden bloed in het embryo.

Dus de drie betekenissen van het woord `alaqah corresponderen nauwkeurig met de beschrijving van het embryo in het `alaqah stadium.

Het volgende stadium genoemd in het vers is het mudghah stadium. Het Arabische woord mudghah betekent "iets dat op een gekauwde substantie lijkt". Als we een stuk kauwgum zouden nemen en erop zouden kauwen en dit zouden vergelijken met het embryo in het mudghah stadium, zouden we kunnen concluderen dat het embryo in het mudghah stadium uiterlijke gelijkenis vertoont met die van een substantie waarop gekauwd is. We zien dan dat de uitsteeksels van het embryonale ruggenmerg erg veel lijken op de tandafdrukken in een gekauwde substantie (zie figuren 20 en 21).


Figuur 20: Foto van een embryo in het mudghah stadium (28 dagen oud). Het embryo in dit stadium vertoont de uiterlijke gelijkenis met die van een substantie waarop gekauwd is. We zien dan dat de uitsteeksels van het embryonale ruggenmerg erg veel lijken op de tandafdrukken in een gekauwde substantie. De ware grootte van het embryo is 4 mm.

Figuur 21: Als we de uiterlijke kenmerken van een embryo in het mudghah stadium met een stuk kauwgum waarop gekauwd is vergelijken, vinden we een gelijkenis tussen de twee.

A. Tekening van een embryo in het mudghah stadium. We zien hier de uitsteeksels van het embryonale ruggenmerg die erg veel lijken op de tandafdrukken (in een gekauwde substantie).
B. Foto van een stuk kauwgum waarop gekauwd is.


Hoe had de Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam dit veertien honderd jaar geleden kunnen weten, terwijl wetenschappers dit pas onlangs hebben ontdekt d.m.v. geavanceerde onderzoeks uitrusting en zeer verfijnde microscopen, die in die tijd niet bestonden?. Hamm en Leeuwenhoek waren de eerste wetenschappers die in 1677 menselijke spermacellen (spermatozoa) hebben waargenomen met een verbeterde microscoop (meer dan duizend jaar na de Profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam). Per abuis dachten ze dat de spermacel een miniatuur voorgevormde mens bevatte dat pas tot groei kwam als het in het geslachtsorgaan van een vrouw gedeponeerd werd.

Professor emeritus Keith Moore is ??n van werelds prominentste wetenschappers op het gebied van anatomie en embryologie en is de auteur van het boek, getiteld "The developing human", dat in acht talen vertaald is. Dit boek wordt als een wetenschappelijk naslagwerk beschouwd en werd door een speciale commissie in de Verenigde Staten gekozen als het beste boek dat geschreven is door ??n persoon (op dat gebied). Dr. Keith Moore is professor emeritus in anatomie en celbiologie op de Universiteit van Toronto (Canada). Hij was daar vice decaan van de Fundamentele Wetenschappen aan de Faculteit Geneeskunde en hij was tevens acht jaar de voorzitter van de afdeling Anatomie. In 1984 ontving hij de J.C.B. Grand Award van de Canadese Associatie van Anatomen, de meest onderscheiden prijs, uitgereikt op het gebied van anatomie in Canada,. Hij heeft vele internationale associaties geleid, zoals "Canadian and American Association of Anatomists" en "Council of the Union of Biological Sciences".

In 1981, tijdens de Zevende Medische Conferentie in Damman, Saudi Arabi?, zei Prof. Moore: "Het is mij een groot genoegen om verklaringen die in de Koran vermeld staan over de menselijke ontwikkeling, te helpen verduidelijken. Het is duidelijk voor mij dat deze vermeldingen van God, of Allah, aan Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam moeten zijn gekomen, omdat bijna al deze kennis pas vele eeuwen later ontdekt was. Dit bewijst voor mij dat Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam een boodschapper van God moet zijn".

Daarop volgend werd Professor Moore de volgende vraag gesteld: "Betekent dit, dat u gelooft dat de Koran het Woord van God is?". Hij antwoordde: "Ik heb geen bezwaar om dit te accepteren."

Tijdens ??n conferentie, verklaarde Professor Moore: "... Omdat de organisatie van de opeenvolgende stadia van menselijke embryo's complex is, welke toe te schrijven is aan het continue veranderingsproces tijdens zijn ontwikkeling, is er voorgesteld om te kijken of het mogelijk is een nieuw classificatie systeem te ontwikkelen met gebruikmaking van de termen die in de Koran en Sunnah (wat de profeet Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam zei, deed of stilzwijgend goedkeurde) genoemd worden. Het voorstel is eenvoudig, bondig en in overeenstemming met de hedendaagse embryologische kennis. De intensieve studies van de Koran en ahadieth (betrouwbaar overgeleverde berichten van de Profeet Mohammed's Sallalahu 'alaihi wasalam metgezellen van wat hij zei, deed of stilzwijgend goedkeurde) van de afgelopen vier jaar hebben een menselijk embryo classificatie systeem onthuld, dat verbazingwekkend is, daar het al in de zevende eeuw n.C. was opgesteld. Uit de studies die Aristotles, de grondvester van embryologie, met kippeneieren deed in de vierde eeuw v.C., weten we dat hij zich wel realiseerde dat kippen embryo's zich in stadia ontwikkelden maar hij gaf geen enkel detail over deze stadia. Voor zover bekend is uit de historische embryologie, is er weinig bekendheid over de opeenvolgende stadiale ontwikkeling en classificatie van menselijke embryo's. Dit is pas in de twintigste eeuw bekend geworden. Vanwege deze reden, kan de beschrijving van het menselijke embryo in de Koran niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis van de zevende eeuw. De enige redelijke conclusie is dat deze beschrijvingen aan Mohammed Sallalahu 'alaihi wasalam geopenbaard zijn door God. Hij had zulke details niet kunnen weten, omdat hij een ongeletterde man was met absoluut geen wetenschappelijke opleiding.


Hoofdstuk 9 van 12 hoofdstukken

naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikel


Bronnen
www.eltawheed.nl
www.ummah.net

Meer info
Bekijk voor meer info omtrent dit onderwerp ook eens het Archief en/of de Links
Moge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, April 2004