Het Artikelen Archief
  De Home pagina De Islam pagina De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) pagina De Koran pagina De Hadith pagina
 
Bij de vijg en de olijf {Koran Surah 95 : Ayah 1}

Olijven (zaytoun) hebben verschillende voordelen voor de gezondheid; ze zijn rijk aan vitames (vooral vitamine E), mineralen, onverzadigde vetten en anti-oxidanten. Hun hoge voedingswaarden helpt ziektes te bestrijden zoals kanker, artritis, constipatie en astma. Het is geen wonder dat Allah Ta'ala heeft gezworen bij de olijf in de Qur'an:

? Bij de vijg en de olijf... ? {Koran 95 : Ayah 1}

De mufasseireen (Qur'an-commentatoren) hebben verschillende verklaringen geopperd voor deze ayaah. De meest aannemelijke verklaring voor het noemen van de olijf (en de vijg) is dat ze beide de deen (religie) vertegenwoordigen in hun eerlijkheid en goedheid in vorm. De speciale vernoeming van deze vrucht en de gevolgen ervan geven de unieke essentie en waarde aan van de olijf.

Een andere verklaring van de olijf als vertegenwoordiging van leven en goedheid kan gebaseerd worden op de olijftak die de duif terugbracht naar de Profeet Nuh ('alaihi asalam) nadat deze van het schip vrijgelaten werd om de staat van de overstroming te onderzoeken. Toen de duif de olijftak terugbracht, wist Nuh dat het land weer verschenen was en de vegetatie groeide.

De Qur'an vermeld de olijf op verschillende plekken:

? En Wij (brengen er) wijngaarden en de olijf en de granaatappel (mee voort) van gelijke en ongelijke soort. ? {Koran 6 : Ayah 99}

? Hij is het, Die tuinen doet ontstaan, wel of niet gestut en de dadelpalm en de korenvelden, waarvan de vruchten van verschillende soorten zijn en de olijf en de granaatappel van gelijke en ongelijke soort. ? {Koran 6 : Ayah 141}

? En Hij doet daarmede koren voor u groeien, de olijf, de dadelpalm, de druiven en allerlei andere vruchten. Daarin is voorzeker een teken voor een volk dat nadenkt. ? {Koran 16 : Ayah 11}

? Allah is het Licht van de hemelen en de aarde. De gelijkenis van Zijn Licht is als een nis waarin een lamp staat. De lamp is door een glas omsloten; het glas is als een schitterende ster. Het wordt, aangestoken met olie van een gezegende boom, een olijfboom, die van het Oosten noch van het Westen is, welks olie bijna zou lichten, zelfs al raakte vuur haar niet. ? {Koran 24 : Ayah 35}

? En de olijfboom en de dadelpalm. ? {Koran 80 : Ayah 29}

Het is overgeleverd dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

"Elke soort olijfolie is voor jullie, en smeer jezelf er mee in." [Ibn al-Juzi]

En in een andere overlevering zegt hij (sallallahu alaihi wa salaam):

"Eet olijfolie en smeer jezelf ermee in." [at-Tirmidhi]

Saeed al-Ansari verhaald dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

"Eet olijfolie en smeer het over jullie lichamen aangezien het een gezegende boom is." [at-Tirmidhi, ibn Majah]

Abu Hurairah (radiAllahu anhu) verhaald dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zei:

"Eet olijfolie en smeer er (plaatselijk) mee in, want er zit genezing voor zeventig ziektes in, ??n ervan is lepra." [Abu Naim]

Imam Tirmidhi vermeldt dat het overgeleverd is dat de Profeet Sallalahu 'alaihi wasalam zoveel olijfolie gebruikte dat zijn sjaal er vaak mee doordrongen was.


naar boven
Naar boven
Printbare versie

Print dit artikelMoge Allah mij vergeven wanneer ik fouten heb gemaakt en Allah weet het beste!
Risallah.com, Juni 2004